U Hrvatskom kulturnom savezu u Slovačkoj je došlo do znatnih promjenov. S većinom glasov od 36 prema 22 je Hrvatski kongres odibrao dipl. inž. Radoslava Jankovića za novoga predsjednika a tim nasljednika dugoljetnoga predsjednika Saveza doc. dr. Jurka Cvečka. Kako je najavio Rado Janković (37) prvobitni cilji su mu… DEVINSKO NOVO SELO — 20 ljet je prošlo od prvoga Hrvatskoga kongresa u Slovačkoj, koga su bili održali u Hrvatskom Jandrofu. Ov jubilarni, 10. kongres su održali u Devinskom Novom Selu u Hrvatskom muzeju. Delegati ovoga Kongresa su bili iz pojedinih seoskih hrvatskih organizacijov. Svaka organizacija je postavila 12 delegatov sve skupa je bilo 60 delegatov. Kongres je peljao dipl. inž. Radoslav Janković u svojoj funkciji kao dosadašnji dopredsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj. U svojem izvješćaju je predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj doc. inž. Juraj Cvečko, CSc govorio o historiji djelovanja Hrvatskoga saveza za cijelih 20 ljet pod njegovim peljanjem. Za ovih 20 ljet su se člani odbora ovoga Saveza u svakoj funkciji izminili, samo mjesto predsjednika je 20 ljet dugo zauzimao samo jedan tr isti človik, gospodin Cvečko. U diskusiji su delegati razgovarali o tom ča je potribno načiniti i kamo triba skrenuti djelovanje Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj. U glavnom je bila rič za mladinu, folklor, hrvatski jezik i izdavanje časopisa Hrvatska rosa. Kandidati za funkciju predsjednika Saveza su predstavili svoje programe. Izbori ovoga 10. Hrvatskoga kongresa u Slovačkoj su donesli u život hrvatskih organizacijov nešto novo. Delegati Hkd-a Čunovo, Hkd-a Hrvatski Jandrof, Kluba mladih Hrvatov Hrvatski Jandrof, Hkd-a Hrvatski Grob i Hkd-a Devinsko Novo Selo su većinskom odlukom birali za ovakov rezultat: Predsjednik: dipl. inž. Radoslav Janković Hkd Hrvatski Jandrof — 36 glasov (drugi kandidat, dosadašnji dugoljetni predsjednik doc. inž. Juraj Cvečko, CSc, Hkd Devinsko Novo Selo — 24 glasi). Dopredsjednice: Marija Brozova — Hkd Čunovo 58 glasov i Eva Markova — Hkd Hrvatski Grob 57 glasov (kandidati su još bili Pavel Maly — Kmh Hrvatski Jandrof, inž. Kristina Polakova Hkd Devinsko Novo Selo i Juraj Cvečko CSc — Hkd Devinsko Novo Selo). Predsjednica revizne komisije: inž. Renata Čaplova — Hkd Čunovo — 38 glasov (inž. Soňa Černayova Hkd Hrvatski Grob — 21 glas).

Kategorije