Austrijski kancelar Sebastian Kurz uručio je 30. janu­ara u Beču makedonskomu premijeru Zoranu Zaevu or­den »Alois Mock« za zasluge za postizanje rješenja za dugoljetni problem oko ime­na njegove države. Kurz je, na zajedničkoj konferenciji za štampu, istakao da je Pre­spanski sporazum povijesni korak za Makedoniju, ali i cijelu regiju.

BEČ — „Zbog tog sporazuma kao Republika Austrija že­ljimo da vam odamo prizna­nje. Dodiljujemo vam »Orden Alois Mock«. Inače Mock je imao veliku ulogu u putu Austrije k članstvu EU, ali i za mnoge zemlje istočne Europe i Zapadnoga Balkana bio je značajan“, objasnio je on.

Kurz je rekao da mu je posebno drago ča je na ov dan m­ogao razgovarati sa Zaevom u Beču jer je to bila prilika da mu čestita na postizanju sporazuma. Spor oko imena bilo je izazovno pitanje za ko je tri­balo dugo vrimena da se rije­ši, a izazvalo je i mnogo emocijov u Makedoniji i Grčkoj. To je bilo pitanje ko se je moralo riješiti. Ono je osiguralo europsku perspektivu svim dr­žavama Zapad. Balkana, a ta­ko i Makedonije, uvjeren je on.

Na pitanje novinarov o europskoj perspektivi zemalj Za­padnoga Balkana Kurz je re­kao da ne bi bilo korisno govo­riti o datumu za prijem novih članic u EU, jer sve zavisi od ispunjavanja kr­i­terija od strane držav regije.

„Ono ča vidim u Makedoniji je da postoji snažna volja da se zemlja kreće k EU, a vidim i da zemlje isporučuje rezultate. Rješenje oko imena je svakako Povijesni korak za ki triba odati priznanje Skoplju. Mislim da EU ima pozitivan stav u vezi toga“, rekao je Sebastian Kurz.

Zaev je rekao da je orden ki je dostao priznanje za europ­ske sanje njegove zemlje. „Za nas je to velika čast i za mene obaveza za budućnost, da se zalažem dalje za europsku bu­dućnost kako naše zemlje, ta­ko i Zapadnoga Balkana, re­kao je premijer Zoran Zaev.

Pokazao je da Austrija pr­u­ža dosljednu potporu svim ze­m­ljam regije na putu k EU i da je to vrlo važno za stabilnost Zapadnoga Balkana. Podsje­tio je da je makedonska skup­šćina dvotrećinskom većinom usvojila promjenu Ustava, a potom i grčki parlament, tako da već nima preprike za pri­mjenu sporazuma. „Ta sporazum je primjer kako se moru buduća bilateralna pitanja rj­e­šavati. Znam da će ov sporazum ohrabriti mnoge da pod­uzmu još hrabrije korake“, u­vjeren je Zaev. Istakao je da je po 27 ljet od proglašenja n­e­zavisnosti riješen jedan spor, i da se u buduće njegova zemlja neće već zvati Bivša jugo­slovenska republika Makedonija (Fyrom), već Republika sjeverna Makedonija.

To je šansa za bolju budućnost naših gradjanov, ali i u­klanjanje preprikov na putu k članstvu u najveći savezi EU i Nato, rekao je Zaev. On je ocijenio da su opozicijske par­tije u Makedoniji, kao i Grčkoj, i pored protesta, željile da se ov problem riješi.

(uredn.)

Kategorije