M. Petir: Srbija i dalje krši prava hrvatske nacionalne manjine i predstavlja prijetnju

Na petak, 30. novembra o­držanoj mini plenarnoj sjednici, Europski parlament je usvojio Izvješće o Izvješću Komisije o Srbiji za 2018. ljeto tr Izvješće o Izvješću Komisije o Makedoniji za 2018. ljeto. Hrvatska zastu­p­nica u Europskom parlame­n­tu Marijana Petir sudjelova­la je u raspravi o obadvi izvješći tr se je kritički osvrnula na situaciju u Srbiji, a kritizirala je i postupanje EU kada je rič o Makedoniji.

BEOGRAD/HAAG— „Ponekad mi se čini da značajnijih pomakov nima jer za to ne postoji politi­čka volja. Kako drugačije objasniti da Srbija i dalje krši prava hrvatske naci­onalne manjine, da do danas nije dostavila podatke o zato­čeni i nestali i da svoje bojne zločince ne procesuira već im omogućava da budu politički aktivni pa još i zastu­p­niki u skupštini. Kako protumačiti srbijanski zakon kim si je Sr­bija uzela ulogu maloga Haa­ga i ki predstavlja prijet­nju hrvatskim braniteljem“, istaknula je Marijana Petir.

Pored navedenoga, podsje­tila i na slučaj Zorice Gregurić i Nikole Kajkića istaknuvši da nije prihvatljivo da srbijanska granična policija uhiti hrvat­ske državljane ki su ujedno branitelji, izvrgne ih poniženju i prijetnjami kako bi ih zastr­a­šila da prestanu istraživati bo­j­ne zločine ki su posljedica velikosrpske agresije na Hrvat­sku. „Sve to govori u priloga tezi da Srbija ide stranputicom, a ne europskim putem i jedino ča morem jest izraziti žalje­nje zbog toga“, rekla je Petir.

Pitanje Makedonije

Govoreći o Makedoniji, Pe­tir je rekla da prem toga ča  vo­li Makedoniju, svisna je slabosti ke Makedonija ima i na ki triba djelati iznutra. „Za v­e­ćinu njih uzroke triba iskati na mjestu njevoga nastanka, no uvjerena sam da te slabosti ne bi danas bile toliko snažne da je EU bila pravična prema M­a­kedoniji“, rekla je Petir referirajući se na to da se Makedonija jur deset ljet nalazi u „čekaonici“ za otvaranje pregovorov prem toga ča je ispunila sve kriterije.

„Makedonija je niti kriva ni­ti dužna postala talac (Geißel) nerazumne politike EU ka 10 ljet drži stranu jedne članice uništavajući tako europsku perspektivu i budućnost Makedonije. Žao mi je da ovo izvješće ne daje objektivan prikaz stanja i ne nudi samokriti­čan pregled propusta od strane EU. Smatram da još uvijek nije prekasno da se griška is­pravi i da se Makedoniji otvo­ru pregovori, a gradjanom Ma­ke­donije izrazi podrška kako bi se prevladale poteškoće i pro­vele potribne reforme, tr osigurala stabilnost u regiji“, za­ključila je Petir.

(uredn.)