Zbog nategnutoga stanja na tržišću mnogo-gdo djela kot vol. Pauze su mu rijetke, premda bi za njegovu kreativnost bile neophodne. Ali pod stalnim pritiskom se ne kreiraju ideje. Odmor u tudjini, a ne na „Balkoniji“ je najbolji način, kako izbiti iz djelatne špirale. Nije potribno velje iskrcati se na karipske otoke i dopustiti si tri tajedne dug  time-out. Ta privileg kod nas imaju samo učitelji.

 

Apsolutni trend je špontanost, a to ide u prilog last minute ponudam. Turističke agencije potvrdjuju, da ljudi bukiraju sve špontanije. Mladi ljudi su otkrili kampiranje. Otpravu se na putovanje sa šatorom pod pazuhom. Opširnija varijanta je vožnja kamp-mobilom (Wohnmobil). Ali u trendu je i pustolovni odmor (Abenteuerurlaub). Rafting, kot to vidimo na sliki, je sigurno jedan od avanturističkih fel. Današnji popularni last minute odmori su proizašli iz stiske. 70-ih i 80-ih ljet su odmori doživljavali svoj boom, ali su zato dostkrat i u zadnjem momentu ljudi stornirali rezervacije na škodu putnih agencijov. Rodila se je ideja, da bi se karte za let i hotel mogle ponuditi direktno na letilišću, a pak bi se morebit zadobio ki-ta turist. Tim bi se mogao popuniti postojeći kontigent.

 

Ov koncept je nastao hit. U medjuvrimenu se i u turistički agencija da bukirati last minute odmor. Ali osebito u internetu je ova vrst jako obljubljena. U mriži putnik fleksibilno more iskati ponude. Lako je more prispodobiti i isfiltrirati lakocjenu varijantu.

 

Da su ljudi sve špontaniji u vezi s bukiranjem, su putne agencije ada zdavno realizirale i tako imaju u talonu dost privlačnih ponudov. Iz last minute trenda se je razvila osebujna vrst, za ku je tipično bukiranje 3 do 6 dani pred odmorom. To je pak very last minute odmor. Ovisno o sezoni je to ili povoljno ili jako drago. Tako very last minute odmor nije svenek lakocjen, osebito ne onda, ako putna agencija potribuje, da se putnik odreče prava na odustanak od putovanja ili da ne zaključi putno osiguranje.

 

Very last minute odmori su u juliju i augustušu sigurno draži nego ako se bukira u protuliću. Ali u pred- i posezoni very last minute varijanta more biti do dvi tretine lakocjenija. Ponudjači imaju interes, da putniki bukiraju kratkoročno, da bi prodali svoj kontingent. Pod geslom „Bolje kasno prodati nego uopće ne“ vabu putnike s atraktivnimi cijenami.

(Agnjica Schuster)

Kategorije