U našem zadnjem prinosu smo spomenuli da u sadaš­njosti moremo koristiti samo nesvršene glagole, jer radnja se u to vrime izvršava i zbog toga nij okončana, ada svr­šena: Ova vrućina me ubija (ubijati-ubiti). Ča djelaš? (dje­lati-udjelati). 

U kombinaciji s modalnimi glagoli, kako su to moći, kaniti, smiti, morati, željiti, mo­ru se ali u sadašnjosti koristiti i svršeni aspekti: Ja ne spim — Ja ne morem spati./Ja ne morem zaspati. Ja ne pijem vi­no. — Ja ne kanim piti vino./Ja ne kanim spiti vino. Ja ne jim kolače. — Ja ne smim jisti ko­lač./Ja ne smim pojisti kolač. Ja ne vičem. Željim si glasno vikati./Željim si glasno zavik­nuti. Pažljivo čitateljstvo je sigurno uptilo, da kod ovih re­če­nic, ke su odiljene kosom cr­tom, smisao nikada nije ista. 

Uz upotribljavanje modalnih glagolov, kanimo još spomenuti sljedeće: Je pravilno reći: „Ja toga ne najdem?“ Ne, to je krivo, jer „najti“ je svršen glagol i zbog toga ga moremo hasnovati samo s modalnim glagolom. Ova rečenica glasi pravilno: Ja toga ne morem najti. Zanimljivo je, da ovu re­čenicu bez modalnoga glagola uopće ne moremo izraziti, jer uz vid „najti“ nimamo nesvršeni vid. I to je moguće, da neke glagole imamo samo u jednom vidu, ada bez as­pe­kt­noga partnera.

I u imperativu ili zapovidnom načinu moremo koristiti oba­dva aspekte, odvisno od to­ga ča kanimo naglasiti, ada svršenost ili nesvršenost: Danas puše jak vjetar. (puhati-puhnuti).Puhni mi u oko, sigurno je ča nutri, jer me jako peče. Upravo si gledamo dobar film (gledati-po­gledati). Poglej van, sve je jur bijelo! (gledati-pogledati).

Pravilno je reći i Pijte vodu! i Spijte vodu! ili Pišite! i Napišite! ili Jite! i Pojite! itd. jer značenje ovakovih zapovidi nikada nije isto.

(Zorka Kinda Berlaković; 48.)