BEČ — Pri »Danu narodnih grup« u parlamentu u Beču, 18. oktobra su diskutirali i o organizaciji zastupničtva narodnih grup (Hrvatske novine su o tom izvistile). Polag pravnika mag. Jandre Palatina od Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću „sadašnje strukture već ne odgovaraju“.

Narodnosna vijeća (Savjeti za narodne grupe) da su se etablirali, ali nje se ne pita niti posluša. Zbog toga da bi se ov gremij morao novo organizirati, od modusa instaliranja do kompetencijov, je rekao mag. Jandre Palatin. Kako je nadalje rekao Palatin „Savjet s 24 člani da ima natprosječan broj zastupnikov iz politike, ča otežava diskusiju i ujedinjenje“.

Kategorije