Po nekoliko pripravnih sjednic i sastankov se je po 1989. ljetu ponovno našao Koordinacijski odbor hrvatskih društav i organizacijov. Po sastanki u Beču, Frakanavi i Čajti se je u suglasnosti svih jedinaest gradišćanskohrvatskih društav iz Austrije, Česke, Slovačke i Ugarske našla ova skupna prikgranična platforma, ka se kani zalagati na različni područji za Gradišćanske Hrvate i Hrvatice svih četirih zemalj.

VELIKI BORIŠTOF — Kako je izjavio govorač Koordinacijskoga odbora, mag. Joži Buranić, su uvjereni da ovakovim Koordinacijskim odborom moraju za narodne grupe najveć dostignuti, ako sva društva suradjuju ili ako suradjuju prik granic. Ideja i cilj su ovoga odbora da se stvoru skupne platforme za medjusobno formiranje i planiranje terminov, veli Joži Buranić.

Prvi konkretni koraki su zaključeni. To su koordiniranje terminov važnih priredab, korišćenje skupnoga kalendara u internetu sa svimi priredbami kao i proširenje postojećih priredab prik granic za 2011. Nadalje kanu organizirati skupne jezične tečaje za školare i studente.

Planirano je i pripravljanje na slavlje 90 ljet Gradišće sa znanstvenim skupom, pripomoć projektu Udruženja hrvatske manjine u Českoj „dokumentiranje hrvatske riči“ s postojećim materijalom kao i skupni stav na »Prijedlog strategije o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske«.

Za budućnost se očekuju nove inovativne inicijative, EU-projekti, koordinirano i djelotvornije djelovanje za hrvatsku narodnu grupu.

Koordinacijski odbor će se opet sastati u decembru ovoga ljeta.

Kategorije