U oktobru prošloga ljeta su na bečkoj Slavistiki u okviru tematskoga tajedna »Fasci­nacija istočna Europa« pre­d­stavili poster-izložbu o povijesnoj većjezičnosti u Austri­ji, ka je sada dostala i online-izdanje. Ovo je bila jedna od nekoliko priredab u organi­zaciji Instituta za slavistiku i Instituta za istočnoeurop­sku povijest prilikom 20. p­o­stojanja Campusa (vidi HN 41/12.10.2018).

BEČ — Izložba, ka se sastoji od sedam plakatov, je na jesen neko vrime visila u posebnom izložbenom prostoru na Institutu za slavistiku, na takozvanoj „Pawlatsche“, odakle su je onda premijestili u predsoblje med seminarskimi prostorija­mi na prvom katu instituta. Plakati izložbe su bili koncipi­rani u surandji Agnese Kim i Katharine Prochazka s Poseb­noga istraživačkoga djelokruga (Sfb – Sonderforschungsbe­reich) „Nimški u Austriji“, ke se bavu jezičnimi kontakti ni­m­škoga sa slavenskimi jeziki, i Katarina Tyran s Instituta za slavistiku skupa s profesorom Stefanom Newerklom. Izložba daje pregled o individualnoj i društvenoj većjezičnosti u Au­striji od početka 19. stoljeća do danas. Pojedini posteri se foku­siraju na situacije jezičnoga kontakta i različne aspekte već­jezičnosti, pak je tako i jedan poster posvećen gradišćanskim Hrvatom. Cilj je prikazati i ši­roj javnosti aktualna istraživa­nja i njevu važnost u razumlji­vom stilu. Kako bi već ljudi i širja javnost imali i priliku pogledati postere, su sada i online pristupni pod adresom https://dioe.at/hist-mehrsprachigkeit.

(uredn.)

Kategorije

Slike