Medijski centar CROATICA u Budimpešti organizacijsko je ustrojstvo ko, odlukom Skupštine Hrvatske državne sam­o­uprave, od 1. I. 2014. ljeta djeluje u okviru Izdavačkoga poduzeća. CROATICA ujedinjuje dva medije: Hrvatski gl­a­s­nik, tajednik Hrvatov u Madjarskoj, i Internetski radio hrvatske zajednice u Madjarskoj, Radio CROATICU. 

BUDIMPEŠTA — Glavne zadaće Medijskoga centra CROATICA, iz motrišta njegove glavne urednice, jesu zadovoljavanje potrebov Hrvatov u Madjarskoj za svestranim informiranjem na hrvatskom jeziku (politički, društveni, kulturni, vjerski, po­učni itd. sadržaji), čuvanje i širenje hrvatskoga pisma i govora u svi društveni segmenti, čuvanje i njegovanje sveukupnoga hrvatskoga kulturnoga nasljedja, jačanje nacionalne svisti, po­pulariziranje hrvatskoga jezika, hrvatske povijesti, kulture i nacionalne baštine, prinosi iz svih hrvatskih regijov, naselj u Madjarskoj, svih područjev života Hrvatov u Madjarskoj, una­predjivanje i razvijanje medijskoga prostora, kroz različite ob­like medijov — tiskane i elektroničke (novine, radio i mrižne stranice, audio-vizualne zapise), objektivno, nepristrano i sve­strano informiranje. U prvom redu vlastitom proizvodnjom programa nastojimo udovoljiti potrebam Hrvatov u Madjar­skoj, pružiti brze, točne, potpune i korisne informacije kroz dnevne, tajedne, posebne i povrimene informativno-glazbene programske sa­dr­žaje u dnevni i tajedni fiksni termini tr kli­zni termini u skla­du s potrebami.

Medijski centar CROATICA sa svojimi medijskimi platforma­mi nastoji udovoljiti zahtjevi ke pred tajednik takovoga tipa i internetski radio istoga tipa postavlja sadašnji trenutak, uz izradbu dodatnih medijskih platformov na globalnoj mriži jer ubrzani razvoj informacijskih tehnologijov zahtijeva jasniju profiliranost i profesionalizaciju medijske proizvodnje nami­njene Hrvatom u Madjarskoj.

(Branka Pavić Blažetin, glavna urednica Medijskoga centra CROATICA)

Kategorije