21. maja su si obećali vjernost pred Bogom u crikvi zaručnjaki mr. Julija Kornfeind (Trajštof) i Petar Mogyorósi Msc iz Koljnofa. Familiju i prijatelje su pozvali u rodni stan zaručnje kade je po staroj navadi zaručnjak morao isprositi svoju zaručnju. U povorki su išli do crikve a onde su ih jur čekali prijatelji i člani folklorne grupe Poljanci iz Vulkaprodrštofa i Koljnofski tamburaši i tancoši.

U crikvi su ih pozdravili farnik Trajštofa Borenić, Antal Németh iz Koljnofa i školski tovaruš zaručnjaka Havassy Bálint. Mašu je celebrirao desetnik mr. Branko Kornfeind uz koncelebraciju mjesnoga farnika mr. Franju Borenića i još trih koncelebrantov. Uz prelipe jačke su prošnje i štenje čitali trojezično: ugarski, hrvatski i nimški.
Po svetoj maši su mladi par pozdravili folkloraši kod farskoga škadnja.
Apotekarka Julija Kornfeind je kao peljačica Poljancev i kao vjeran član Hrvatskoga akademskoga kluba poznata med gradišćanskimi Hrvati. Bila je i članica Nadregionalnoga folklornoga ansambla Kolo-Slavuj u kom se je upoznala s Petrom Mogyorósijem ki je redovito onda još kao student hodio u Beč na probe. Po završetku studijov na sveučilišću u Šopronu mladi ekonomist je počeo djelati u Željeznu i počeli su svoj skupni život u rodnom selu zaručnje. Neumorno i jako puno energijov ulažu u očuvanje hrvatskoga jezika i kulture tako su i nadalje voditelji Poljancev i Koljnofskoga kola. Na piru su im čestitali prijatelji a po vrtanj po navadi su došli člani ansambla Kolo-Slavuj.
Mladomu paru od srca čestitamo i željimo Juliji i Petru lip skupni život u ljubavi, veselju uz Božji blagoslov. Živili!       (i.k.)

Kategorije