Biblija — ovo epohalno djelo u 5 sveski, prevodjeno na gra­dišćanskohrvatski od svećenika i dugoljetnoga farnika u Klimpuhu i nadzornika za vjeronauk prof dr. Štefana Geo­šića, je sada i u dvi veliki nacionalni knjižnica Hrvatske.

 

ZAGREB — Predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, dr. Stanko Horvat je predao u Nacionalnoj i sve­u­čilišnoj knjižnici zamjenici voditeljice odjela Inozemna Croatica, gdj. dr. sc. Marini Krpan Smiljanec, vridan dar: pet sve­skov »Biblije na gradišćanskohrvatskom jeziku« (Stari i Novi tes­tamenat). Horvat je uza to poklonio i knjigu dr. Štefana Bencza­ka o povijesti kravate »Majestät Krawatte und ihre Vorgänger«. Knjiga je u Hrvatskoj do sada bila malo ods. nepoznata.

 

Dir. Štefan Zvonarić je darovao Hrvatskoj akademiji znano­sti i umjetnosti komplet ovoga izdanja (Biblije na grad.-hrv.) a isto iz svoje privatne knjižnice kalendare Naša domovina med­bojnih ljet. Gospodja mag. Vedrana Juričić, peljačica knjižnice, je s vidljivim veseljem primila ova izdanja. U obadvi insti­tucija stoju ona za znan­stveno djelovanje na raspolaganje.

 

Predvidja se u okviru »Dana hrvatske knjige«, u aprilu doj­dućega ljeta, u Zagrebu promovirati Geošićev prijevod Biblije i ju prezentirati zainteresiranoj publiki i javnosti. (uredn.)

Slike