Pri naticanju u istočni jeziki u govoru i pisanju su u Željeznu održali finale. Hrvatsko naticanje su dobili Marija Elena Steszgal iz Santaleka i Viktorija Kuzmić iz Gerištofa. Naticanjem kanu podupirati većjezičnost, je rekao inicijator konkurencije, zamjenik zemaljskoga poglavara Franc Steindl (Övp). Dobitnica u govoru je Viktorija Kuzmić iz Gerištofa. Naticanje u pisanju sastavkov je dobila Marija Elena Steszgal iz Dvojezične gimnazije u Borti. Druga je nastala Dijana Jurković iz Željezanske gimnazije a treta je nastala Katrin Fazekas iz Trgovačke akademije u Gornjoj Pulji.


ŽELJEZNO — Naticanje u govoru je dobila Viktorija Kuzmić iz gornjopuljanske gimnazije. Ona je govorila o posljedica nacionalsocijalizma za gradišćanske Hrvate i o današnjem položaju te narodne grupe. Drugo mjesto je položio Julijan Himmelbauer iz Dvojezične gimnazije u Borti a Konstantin Vlašić iz gornjopuljanske gimnazije je nastao treti.
Ukupno ih je bilo 40 sudionikov iz šest škol. Školari i školarice su se mirili u hrvatskom, ugarskom i ruskom jeziku. Pri naticanju su sudjelovali školari iz Dvojezične savezne gimnazije u Borti, iz Panonske gimnazije u Gornjoj Pulji, iz željezanskoga Terezijanuma i željezanske gimnazije kao i školari sridnjih škol u Gornji Šica i Matrštofu. Pri osmom naticanju u govoru je sudjelivalo 16 školarov, a pri drugom naticanju u pisanju sastavkov su sudjelivali 24 mladi.  (uredn.)

 

>> Galerija

Kategorije