Inicijative gradjanov Novoga Sela i Pandrofa su pozvali na veliku demonstraciju subotu, 27. novembra pred kružnim tokom, rotorom u Pandrofu. Daleko već od 1000 ljudi se je odazvalo pozivu a političari svih u gradišćanskom saboru zastupanih političkih stranak na čelu sa zemaljskim poglavarom su se izrazili protiv deponije s otrovnimi otpakti i su odlučni sve poduzeti da to prepriču za budućnost.

PANDROF — Pri demonstraciji u Pandrofu subotu otpodne, 27. novembra je daleko već od 1000 ljudi iz ovih susjednih sel ali i okolice demonstriralo protiv predvidjene deponije za otrovne otpatke u jako veliki pješćenka na hataru u  Novom Selu. Demonstraciji su se priključili stanovniki cijele okolice i zastupniki svih gradišćanskih strankov.

Sudjelovali su i zemaljski poglavar Hans Niessl i zastupnik u Nacionalnom vijeću Erwin Preiner. Na ovu demonstraciju su pozvale gradjanske inicijative Novoga Sela i Pandrofa. Kako je rekao mag. Feliks Miletić od inicijative gradjanov Novoga Sela ćedu se oni tako dugo boriti dokle poduzeće za odstranjenje i skladanje Ave povuče svoje plane o deponiji.  Miletić se brojnim demonstrantom obratio i na hrvatskom jeziku, opomenuvši, da se ljudi ovde boru za budućnost svoje dice i svojih unukov, za budućnost i zdravlje ku je vrlo ugroženo ako se čim veće otrovnih supstancijov i pogibeljnih tvari sklada ovde u ovoj regiji. Isto tako je uz brojne političare govorila i Margit Mager-Roth iz Novoga Sela, ka je duhovito i angažirano pozvala na odbijanje ove deponije, jer pinezi se jednoč, kada bude prekasno, već ne moremo vrnuti zdravlje i intaktni okoliš.

Ali je jasno, da će biti vrlo teško se boriti protiv ovoga i nacionalno i intrenacionalno preplićenoga koncerna, komu stoju na raspolaganje najbolji stručnjaki i pravniki. Bitka Davida protiv Golijata je ponovno počela na Hati na sjeveru Gradišća. (ured.)