Prva ljetna škola hrvatskoga jezika i hrvatske kulture za učitelje i profesore hrv. jezika izvan RH

Danas ćemo umjesto naših Malih jezičnih savjetov predstaviti posebnu ponudu, ku preporučujemo svim, ki na­mjeravaju podučavati hrvat­ski u Gradišću ili Beču.
U naslovu spomenutu Ljetnu školu [Sommerhochschule] organiziraju Hrvatski stu­diji Sveučilišća u Zagrebu i Udruga Knezovi Krčki Fra­n­kopani. Peljačica ljetne ško­le je nam u Gradišću dobro poznata i cijenjena izv. sveuč. prof. dr. sc. Sanja Vulić s Hrvatskih studijev Sveučiliš­ća Zagreb, ka se jur oko trideset ljet znanstveno bavi Hrvaticami i Hrvati, ki/ke živu zvana Hrvatske.

Ona pozna i posebno dobro jezičnu, knji­ževnu i kulturnu situaciju u Gradišću i je objavila na tu tematiku velik broj znanstvenih člankov i nekoliko stručnih knjig. Prof. Vulić je i jedna od suautoric naše plave »Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika« (ur. Ivo Sučić, 2003.)

Ljetna škola se održava u gra­du Krku na otoku Krku (16. do 23. lipnja/junija 2018.), a sve potribne informacije kot­no i formular za prijavu se moru najti pod: https://www.hrstud.­unizg.hr/ljetne-zimske-skole?@ =2127w#news_76662. Stro­ške podučavanja (školarinu) pre­u­zima organizator za sve sudionike. Zvana toga moru Hrvatski studiji osigurati stipendiju i smještaj za jednu pršonu. Ostali sudioniki si sami plaćaju stroške smještaja, pu­t­a i hrane.

Ovo je prvi put da se priredju­je ovakova Ljetna škola. Pokidob u Hrvatskoj počinju ljetni prazniki jur polovicom junija, je ljetošnji termin ove Škole još za vrime školskoga ljeta u Austriji, tako da je ova ponuda aktualna u prvom redu za študente i študentice ili one učitelje i učiteljice, ki/ke ljetos ne podučava­ju. Za kljetu su organizatori pripravni, ovu Ljetnu školu organizirati u vrimenu, ka­da su i kod nas u Gradišću ods. Austriji prazniki.

Uz bogat kulturni program i podučavanje jezika ali i metodike podučavanja, će os­tati još dost vrimena za kupanje u Jadranu i ugodne razgovore — ada, prijavite se!

Zorka Kinda Berlaković