MJENOVO — Srijedu. 25. augusta otpravila se je piše na put u štajersko Celje na veliko hrvatsko shodišće, Mariji Celjanskoj grupa iz Mjenova (15) i iz Gerištofa (5). Med njimi je i 7-ljetni Fabijan Milodanović marljivo putovao.

Subotu, 28. septembra napodne su svi zdravi stigli do predvidjenoga cilja kod Majke Božje Celjanske, i predali su svoje želje i molitve pred milosnim oltarom.

Srdačno se željimo zahvaliti organizatoru, predmoliteljem i vozačem ki su je pratili.

Spomenuti Mjenovci i Gerištofci se veselu, da znaju i kljetu opet u ovako ugodnoj grupi putovati Mariji Celjanskoj.

Mjenovci i Gerištofci su bili jedna od brojnih grup ke iz Gradišća piše svako ljeto hodu u Celje. Najvećim dijelom su tri dane na putu, a neki još i duže. Vjerojatno gradišćanski Hrvati broju med najmarljivije pišake, ki redovito hodu Velikoj Majki i slavenskih narodov.

Hrvatsko shodišće u Celje jur ima stoljetnu tradiciju a sve već je opet atraktivno i za pišake i športaše ki u ovom vidu novi izazov.               (uredn.)

Kategorije