Kade su ovi svi (ne)završeni projekti!

Približava se konac januara, a s tim i obračuni za Savezno kancelarstvo? Ste jur obračunali, draga društva? Ča pišete u izvješćaje? Zač to pitam? Svako ljeto u decembru objavljujemo liste s odobrenimi svotami za dojduće ljeto za pojedina društva. Zač se ti pinezi koristu, to vidu do sada samo savjetniki i savjetnice, ako uopće čitaju molbe s obrazloženji za pojedine projekte. Obični ljudi se moraju zadovoljiti s prostimi svotami. ORF rado objavljuje na početak ljeta predvidjene projekte društav. Timi dvimi informacijami moremo ganjati, za ke projekte ćedu koristiti pineze. Transparentno to nije.