Hatsko Kolo je prošlu subotu, 13. januara, pozvalo na Hrvatski bal na Hati. Uz svetačno otvaranje je goste bala čekala tombola, atrakcija u polnoć i vesela tančena zabav s Koprivami.

NOVO SELO – Po 15. put je Hatsko Kolo ljetos održao jur tradicionalni Hrvatski bal na Hati. Ljetos je ova vesela priredba bila dodatno posebna, jer je bila istovrimeno i prva priredba u jubilarnom ljetu Hatskoga Kola, u kom tamburaško društvo svečuje svoju 30. obljetnicu postojanja.

Vrhunska balska noć

Prilikom ovoga jubileja su si organizatori premislili opet zanimljiv program za publiku, ka je skupa s Hatskim Kolom ov večer svečevala. Uz svetačno naredjenu i dekoriranu dvoranu je brojne goste čekao i mali paket kod ulaza, ki je sadržavao male dare za svako ćutilo: CD, čokoladu kot i dušeću sviću. Zvana toga se je u paketu našao i program za jubilarno ljeto. Uvid u pojedine priredbe je dala i moderatorica večera Stefanie Kustrić. Ona je skupa s predsjednikom Hatskoga Kola, Brankom Kornfeindom, pozdravila goste bala kot i Tamburicu Cindrof, ka je ljetos otvorila Hrvatski bal na Hati. Sa svojimi jačkami su Cindrofke i Cindrofci na muzički način pripravili goste na balsku noć, u ovkiru ke su se Koprive skrbile za zvanaredno raspoloženje i tančenu zabav.

Pohodnice i pohodniki su se pri tom rado upustili u muziku i iskoristili priliku za raspušćeno skupno tancanje i uživanje. To i zemaljska savjetnica Daniela Winkler nije kanila zamuditi i je jasno uživala u veseloj atmosferi.

Za polnoć su se publiki nudili veljek dva vrhunci. Prva atrakcija u polnoć je bila Moliška kvadrilja, ku je peljao Viktor Golumba. Pari su se sastali na tančenom parketu i pokusili slijediti instrukcije koreografa – ča nije svenek bilo tako lako, ali na svaki način jako veselo i zabavno! Drugi dio atrakcije u polnoći je bila kratka filmska predstava, u koj su se pokazali vrhunci polnoćnih atrakcijov prošlih 15 balov. Schuhplattlerice su pri tom bile isto tako zastupane kot i plesači baleta i šalna koreografija poznatoga tanca Gangam Style.

Program u polnoći je završio s tombolom, pri koj su se mogle dobiti različne vridne nagrade, kot su to bile na primjer različni boni, košare s vinom kot i svota od 300,– u gotovini, ku je darovalo Hatsko kolo.

30 ljet Hatsko kolo

Hrvatski bal na Hati je bio ali samo fulminantan početak svečevanja 30. obljetnice postojanja društva u ovom 2024. ljetu, u kom poziva Hatsko kolo na različne priredbe kroz ljeto: 1. aprila će se tako održati jubilarna fešta s mašom, pomašnicom i folklornim otpodnevom. Slijedi hrvatska noć na Hati, pri koj ćedu nastupati Gazde i grupa PAX, a 22. decembra će se održati adventski koncert, s kim će završiti jubilarno ljeto za Hatsko kolo.

Smimo se ada veseliti daljnjim veselim priredbam i prilikam, u okviru kih moremo s Hatskim kolom svečevati! 

DJ

Kategorije