Hrvatski bal u Sambotelu

Datum: 
sub, 01/27/2024 - 19:00

 

Kulturni program večera će stati u znaku 30. jubileja prijateljstva općine Narde i grada Mursko Središće. Zabavljat ćedu goste Zodiac band, TS Koprive i TS Žgano.

 

Početak: 19:00

Kade: Dvorana Agora, Sambotel

Literarni krug u Kugi

Datum: 
ned, 01/28/2024 - 15:30

 

Pri literarnom krugu ćedu čitati Andrea Kerstinger, Ivan Rotter i Doroteja Zeichmann. Za muzički okvir ćedu se skrbiti Viktorija Schmidt i Maja Rainer.

 

Početak: 15:30

Kade: KUGA, Veliki Borištof

Džez i vino u Kugi

Datum: 
pet, 02/02/2024 - 20:00

 

U okviru priredbe džez & vino će vinarija Reinfeld iz Česna predstaviti svoja vina. Nastupat će trio Blue Franks.

 

Početak: 20:00

Kade: KUGA, Veliki Borištof