Primarne oznake

Datum:

16/12/2023 - 18:00

 

U Filežu pozivaju na "Fileški advenat" kod crikve. Blagosloviti i moliti će se kod trete adventske sviće a nastupati ćedu ov večer Mladi Graničari.

Čist dohodak će se darovati za obnavljanje štatue sv. Nepomuka.

 

Početak: 18:00

Kade: Kod crikve, Filež