Dugi večeri ne pozivaju na djelo u vrtu, ali daju mogućnost predjelati to, ča se po danu nabralo. 

 

Advent stoji pred vrati a tim i čuda puti želja za odredjenom dekoracijom. Su to vijenci za sviće ili za ulazna vrata, kiće u sada prazni čripi ili kanite imati dekoraciju u vazi. Kratki dani i duge zimske noći predestinirani su za ovo djelo. Po danu išćete materijalije, navečer u toplom stanu je predjelate.

Adventski vijenci

Adventski vijenci su vjerojatno najobljubljenija adventska dekoracija. Navijanje vijencev je skoro meditativan posao, ki se brzo nauči. Tribate zato samo kakovo kolo na ko navijete. Morebit imate od prošlih kupljenih vijencev još ove karike od slame. Obajdite ove spužve za aranžiranje kitic. Ov materijal se kod svakoga upotribljavanja malo rastavlja i ovako unesite svenek malo mikroplastike u svit ili na primjer na gnjoj ili kompost, ako ćete razvezati vijenac. Ako ada djelate u zadnjoj minuti i nimate spomenutu kariku, morete si ju jednostavno sami načiniti. Išćite u vrtu ili vani u prirodi vrbu ili drugo kiće, ko se da lako gibati. Zamite dvi tri kite, zamotate jednu oko druge i oblikujte kolo. Obično držu ovakove vrbove karike i prez svega drugoga. Ako imate ćut, da nije čvrst, morete ga i konopcem ili drugom vrpčicom prirodnoga materijala fiksirati. Na ovakovu kariku morete direktno početi plesti. Ako ste početnica ili početnik pak kanite imati „glatku“ podlogu kot od slame, morete vrbovu kariku i zamotati novinskim papirom.

Tri pak tri

Osebujno u prošli ljeti se pojavljuje sve već vijencev sa suhimi biljnimi dijeli i suhimi kiticami. Sve je ada moguće od klasičnih vijencev samo s jelvovimi kitami do mišanih vijencev. Kako kombinirati je naravno stvar ukusa. Ako željite da bude vijenac na svakoj strani jednako debeo, isplati se koristiti uvijek isti broj materijala. S neravnimi broji se najbolje djela. U pogledu na jelvovo kiće su stare žene rekle: „Tri pak tri“. Ako mišate tanke biljne dijele u vaš vijenac, zamite morebit sedam ili devet. Ovim trikom imate garanciju da zamite uvijek istu količinu materijala i vijenac neće biti na jednoj strani deblji nego na drugoj. Slično morate zahadjati, ako željite mišati materijal. Ako kanite, da se ponavlja odredjena mustra, morate uvijek zeti istu mišavinu materijala. Ako pletete sami, priredite si jur unajpr materijal: na primjer tri vrhe jelvovoga kića, jednu kitu borovice i jednu sušenu smilju. Kad navijete vijenac tribate onda samo već zeti gotovi materijal i morete čuda brže navijati, a ne kod svakoga okreta pauzirati i sabirati novi materijal.

Pokrivati prazne čripe

Ako imate velike čripe u vrtu, ke po zimi ne kanite nositi u stan, morete je za zimsku sezonu kinčiti različnim kićem i šiškami. U medjuvrimenu su zime jur tako tople, da čuda kitic vani bolje prezimuje nego u čuda puti presuhi i -škuri pivnica. Kiće je pri tom lakocjena izolacija od kratkotrajne hladnoće i istovrimeno kinči vrt ili dvor u škuri zimski faza friškim zelenjem. TG