Auditorium Maximum: Katarina Tyran & Michael Schreiber

Datum: 
sub, 11/05/2022 - 19:30

 

U Kugi će se 5. novembra prezentirati projekt Auditorium Maximum, ki je nastao u kooperaciji Gradišćanskoga društva za istraživanje s Novim glasom.

Michael Schreiber će predstaviti projekt, a Katarina Tyran će u okviru priredbe predavati o normiranju gradišćanskohrvatskoga jezika.

 

Početak: 19:30

Kade: KUGA, Veliki Borištof

Mlada literatura Gradišće

Datum: 
sub, 10/15/2022 - 19:00

 

Prilikom 30. rodjendana naklade LexLiszt12 će se u Kugi prirediti čitanje i svečevanje, kot i prezentacija serije knjig Mlada literatura Gradišće.

Med autoricami i autori su i Sanja Abramović, Andrea Kerstinger i Konstanin Vlašić.

 

Početak: 19:00

Kade: KUGA, Veliki Borištof