Seoske sekcije HKD-a Trajštofa i Uzlopa svaku jesen organiziraju većdnevni izlet u Hrvatsku. Ljetošnji cilj putovanja je bila Istra.

TRAJŠTOF/UZLOP/ROVINJ – Prošli tajedan, od 26. do 30. septembra su se 45 putniki iz sjevernoga Gradišća otpravili na put u Istru, da doživu šarolikost ove regije i kulinarske vrhunce. Jur ljeta dugo nudu seoske sekcije Hrvatskoga kulturnoga društva Trajštofa i Uzlopa, na čelu s glavnim organizatorom Milanom Kornfeindom, jesensko putovanje na jedno drugo mjesto u Hrvatsko.

Zanimanje za izlet je svako ljeto veliko, zbog koronapandemije su prošla dvoja ljeta ali morali pauzirati.

Od Rovinja do Grožnjana

Svaki dan su Uzlopci i Trajštofci imali veseo i zanimljiv program, ki je s jedne strani nudio informativne aspekte i znamenitosti, na drugu stran ali ipak dost slobodnoga vrimena za kavu, malo kupovanja, odmaranje i kupanje.

Prvi dio putovanja je Uzlopce i Trajštofce pratio turistički vodič Renato, ki je bio oduševljen od gradišćanskih Hrvatov i njevoga jezika. Načinili su stop u selu Grožnjan, ko je poznato za svoje pitoreskne ulice i brojne muzičke festivale i koncerte. Grožnjan je zvana toga jedina općina u Hrvatskoj, ka ima većinom talijansko stanovničtvo. Put je Uzlopce i Trajštofce zatim peljao dalje u Rovinj, kade je grupa u dojdući 5 dan bila i smješćena. Drugi dan su gradišćanski putniki ostali u Rovinju. Peljanje kroz varoš je im pri tom približilo znamenitosti i posebnosti varoša. Otpodne je onda stalo vinokušanje na programu: Tako su uživali vina vinarije Medea iz Vodnjana blizu Pule. Kušala su se različna vina, posebno i tipična hrvatska sorta Malvazija. Gradišćanci su uživali pohod u vinariji, tako su vrijeda zaglušale hrvatske narodne jačke i melodije. Ali ne samo onda se je na ovom putovanju muziciralo: Vožnje busom kot i večere u hotelu su nudile brojne mogućnosti za skupno jačenje.

Dojduće dva dane su za grupu putnikov onda opet stali izleti na programu. Kot prvo su se odvezli na treti dan u Motovun, stari grad na brigu, odakle su imali zvanaredan pogled na dolinu rijeke Mirne. Zatim je slijedio kulinarski doživljaj: Trajštofci i Uzlopci su sudjelivali pri degustaciji različnih proizvodov s tartufi, poduzeća Karlić u Paladinu. Zadnja štacija dana je bio Hum, najmanji varoš na svitu, ki je poznat po svojoj sridnjovjekovnoj sliki grada. Predzadnji dan je gradišćanske putnike peljao na Limski kanal, kade se je održala vožnja brodom, kot i poznati varoš Poreč. Petak, na zadnji dan HKD-izleta u Istru, su sudionice i sudionki na putu domom u Gradišće još načinjili kratku pauzu u Varaždinski toplica, kade se nalazi najstarje termalno lječilišće u Hrvatskoj. Po razgledivanju obnovljenih toplic su se Gradišćanci opet vratili domom.

Cilj za 2023. još nije poznat

Kamo će izlet Uzlopce i Trajštofce dojduće ljeto peljati još nije fiksirano. To će se, kot obično, stoprv u protuliću odlučiti i fiksirati.

Kot skupni završetak HKD-izleta se ali svaki put cijela grupa putnikov nekoliko tajedne po izletu još jednoč sastane i si skupa gleda fotografije prošlogo putovanja. Tako ćedu se moć i ljetos opet najzad spomenuti na lipe skupne dane s prijatelji, i jur premišljavati kamo će je izlet 2023. ljeta otpeljati...