Kroz ljeto kroz vrt — januar

Početi seriju o vrtljarenju u januaru, na vrhuncu zime je izazov — sve je mirno, priroda okolo nas spi. Grmi i kitice u vrtu počivaju i čekaju prve toplije trake sunca. Aktivno vrtlarenje se ada odvija uglavnom u stanu ili u stakleniku. Aktivne u vrtu su namostale ptice. O nji ćete štati u prvom izdanju KROZ LJETO KROZ VRT.

Hakovski večer online - Šanse direktne pomoći

Datum: 
čet, 01/21/2021 - 19:00

Šanse direktne pomoći

 

Hakovski večer: razgovor o zemljotresu i "Balkanroute". 

Gosti: Anamarija Užbinec (Fond 5,5) & Petar Rosandić (SOS Balkanroute)

Moderacija: Konstanin Vlasich

 

Online razgovor će se peljati na platformi Zoom.

Početak: 19:00

 

Već informacijov o priredbi morete najti na facebook-u: https://fb.me/e/1ZimdsPYo

74. Hrvatski bal virtualan

Datum: 
sub, 01/23/2021 - 20:00

74. Hrvatski bal u Beču će se održati subotu, 23. januara 2021., u 20.00, ovput virtualno pod geslom „Korona ciao — Hrvatski bal će dojti u Vaš dom"

 

Nuditi će se muzičko-kulturni program, pod naslovom „Hrvati i drugi Bečani u teksti i jačka". Program će se emitirati, na Youtube-kanalu Hrvatskoga centra: https://bit.ly/2XgdJH9

 

Svim kim su važne dvojezične tablice, moraju biti važni i č, ć, š i ž!

Ljeta i desetljeća dugo smo se gorljivo, angažirano i hrabro i glasno zalagali za dvojezične seoske tablice. Svenek smo i argumentirali tim, da to vjerojatno nije najvažnije u našoj sve težoj borbi za jezični, kulturni i narodnosni opstanak — ali da je to vidljiv znak i da ti dvojezični naziv i sela (pred sim pravoda hrvatski jer ni­m­ške smo ionaku jur imali) di­žu samosvist, pomažu bo­ljoj identifikaciji samih pripadni­kov Hrvatov i Hrvatic u Gradišću. A onim, ki ne govoru hrvatski pokažu da ov­de ži­vu Hrvati, i da imaju svoj je­zik i svoj hrvatski naziv za selo, i to otkad su se doselili, a dostakrat čuda ranije nego mnogi drugi današnji Gradiš­ćanci i Gradišćanke, ki su se kasnije doselili a pak i naselili u se­li današnje savezne zemlje Gra­dišće.

Odobrena je uspješna FUEN-ova inicijativa »MINORITY SAFEPACK« u EU parlamentu

Velikom većinom su u Europskom parlamentu odobrili europsku inicijativu gradjanov MINORITY SAFEPACK. 524 od sve skupa 694 poslanikov je glasalo za predlog rezolucije. To znači da Europski parlament podupira inicijativu, ka predlaže mjere za obrambu nacionalnih i jezičnih manjin i za podupiranje kulturne i jezične mnogovrsnosti u Europi.

 

Virtualni 74. Hrvatski bal u Beču

74. Hrvatski bal u Beču subotu, 23. januara — ovput virtualno pod geslom „Korona ciao — Hrvatski bal će dojti u Vaš dom"

 

Po brojni rasprava, razmi­š­ljanji i savjetovanji s obzirom na aktualnu zaoštrenu situaciju u vezi s korona pa­n­demijom tīm Hrvatskoga ba­la, srijedu, 16. decembra je odlučio da će se dojdući Hrvatski bal, 74. po redu odr­ž­a­ti virtualno, 23. januara 2021.
Kako sudeći po aktualni mjera i propisi i da je na­žalost Parkhotel Schönbrunn zatvoren za javne priredbe organizatori su odlučili ov­a­ko održati tradicionalni Hrvatski bal na webu, da se ne bi ukinula dugoljetna tradicija i da se ostvari sve ča je mogu­će. Znači, Hrvatski bal će putem interneta dojti gostom domom. Za ov 74. po redu Hrvatski bal u Beču je predvidjen kulturni i zabavni program — planirano iz Parkhotela Schö­n­brunn — a na kraju ekskluzivna tombola.