Dičja stran - Pik, pik, pik (Miloradić)

Mate Meršić Miloradić

Pik pik pik!

Kad je zima,

Kad je snig,

Ptica nima

Pik, pik, pik!

Kad je zima,

Kad je led,

Mušic nima

Na objed!

Kad je zima,

Kad je sriž,

Zobat nima

Zrnca ništ!

 

Gladna leti,

Nij si kriva;

Snig sa smeti

Sve pokriva.

Mala ptica,

Sirotica,

Gladna zine

Ter pogine!…

 

Opet bit će

Protuliće,

Kad prestane

Zimsko vrime,

Ter se gane

Svako sime.

Ali cvijeće

Cvitat neće,

Rodno kiće

Prazno bit će,

Ako ptica,

Sirotica,

Kad je zima,

Kad je snig,

Ništar nima

Pik, pik, pik!

 

Dobri ljudi,

Dobra dica!

Svim vam budi

Gladna ptica

Pred očima!

Kad je zima,

Kad je snig,

Dajte ptici,

Sirotici,

Česa nima:

Pik, pik, pik!

 

Mate Meršić Miloradić, Jačke, Treće izdanje, Knjiga XXVII, Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno, 1978, 358-359.