Velikom većinom su u Europskom parlamentu odobrili europsku inicijativu gradjanov MINORITY SAFEPACK. 524 od sve skupa 694 poslanikov je glasalo za predlog rezolucije. To znači da Europski parlament podupira inicijativu, ka predlaže mjere za obrambu nacionalnih i jezičnih manjin i za podupiranje kulturne i jezične mnogovrsnosti u Europi.

 

STRASBOURG — Rezolucija sadržava sve predloge Minority Safepack inicijative, ku je pokrenula Federalistička unija europskih narodnosti (FUEN/FUEV). To je devet mjerov za obrambu nacionalnih i

jezičnih manjin i za podupiranje kulturne i jezične mnogovrsnosti u Europi.

Ove predvidjaju uz drugo utemeljenje programov za male jezične zajednice, stvaranje centra za jezičnu mnogovrsnost i slobodu pri sastavljanju i korišćenju audiovizualnih sadržajev u manjinski regija. Europska komisija je pozvana da se bavi ovom tematikom. Sa svojim odobrenjem još lani pred Božići Europski parlament poziva Europsku komisiju da se bavi ovom tematikom odnosno

da predloži zakonske mjere, ki baziraju na EU-ugovori. Uza to su izjavili da Europski parlament priznaje, da čuvanje nacionalnih i jezičnih manjin u prvom redu pada u kompetenciju članic Europske

unije, dakle je to kompetencija pojedinih držav, ali EU more ove države u tom podupirati.

Ovo je skupna baza europskih minimalnih normov za manjine. Zvana toga Komisiju poziva da izdjela skupnu bazu europskih minimalnih normov za čuvanje manjinskih prav i poziva člane Europske unije, da poduzmu potribne mjere za čuvanje pripadnikov manjin tr da se skrbu za to da se ove neograničeno poštuju. Rezolucija Europskoga parlamenta je predzadnji korak do željene realizacije predlogov MINORITY SAFEPACK-inicijative. Najavili su da će Europska komisija svoj stav dati još do 15. januara. Zatim moraju raspravljati još u Vijeću EU, ko jenajvažniji gremij za odluke Europske unije.

Kategorije

Slike