Josip Seršić — istraživač, polihistor, jezikoslovac, liječnik i… (1948.-2020.)

Na Štefanju, 26. decembra je po teškom bolovanju, ali ipak neočekano za mnoge iz­nenada preminuo dr. Josip Seršić (72), rodom s otoka Krka a u Beču posebno po­znat i cijenjen i poštivan kao polihistor, jezikoslovac a pred svim i stručnjak za noviju povijest gradišćanskih Hrvatov. Aktivno i mjerodavno je sudjelovao i društvenom životu hrvatskih zajednic i udrug u Beču a posebno i u Hrvatskom centru u Beču, kade je mjerodavno sudjelovao pri simpoziju »400 ljet H­r­vati u Beču« (2009. lje­ta) a je 2013. ljeta objavio i knji­gu (izdavač Carl Gerold’s Sohn) »Kroatisches Wien/ Hrvatski Beč«. U minuli lje­ti i desetljeći je bio marljiv i vjerni suradnik i dopisnik u Hrvatski novina.

Horoskop za 2021. ljeto

Godišnji horoskop je jedna od najobljubljenijih mogućnosti se informirati ča človika čeka u novom ljetu. Je li se zaistinu vjeruje u zvijezde i njeve moći, ostaje naravno svakomu samomu prepušćeno — ali i ako ne, je mnogim zabavno čitati horoskop i prognoze za sebe. 2020. ljeto se zapravo nije pokazalo od svoje najbolje strani, ali 2021. ljeto će sve to izravnati… Ufamo se barem!

Tagovi: 

50 ljet Tamburaški orkestar »Ivan Vuković« iz Pandrofa je objavio 4 CD-jke

Povodom 50-ljetnoga jubileja, ki su zbog COVID-pandemijemorali odrinuti na 2021. ljeto, Tamburaški orkestar »Ivan Vuković« objavio je 4 nove nosače zvuka, CD-jke snimljene uživo. Ova produkcija je u krajnom neobična za Tamburaški orkestar, jedinstvena i stoji u kontekstu stoljetnoga Gradišća (2021. ljeta). Predstavljene su ne samo sve četire narodne grupe u Gradišću (Hrvati, Madjari, Nimci i Romi), nego put orkestra od narodne muzike do moderne, od zabavne muzike do klasike, a uza to i do suvrimene muzike Ferija Janoške i Darija Cebića. Put Gradišća od seljački dominiranoga društva ča do europske i medjunarodne moderne se zrcali u ovom divovskom, orijaškom poduhvatu ovoga orkestra i zbora pod umjetničkim peljanjem Jive Maszla i predsjednika društva Petra Kammerhofera. Isto tako kako su mnogostruke četire narodne grupe tako su i muzičarke i muzičari, interpretice i interpreti, ke su mogli pridobiti za ovu svoju epohalnu produkciju. Sve četire CD-jke tribale bi ući u svaku diskoteku i ljubiteljev hrvatske muzike ali i najraznovrsnije tamburaške muzike.

Nije u redu reći: „Ako ja dostajem svoje, onda mi je sve drugo svejedno!“

Četvrtak, 10. decembra, se je sastao Savjet za gradišćanskohrvatsku narodnu grupu,da bi se sastavio prijedlog o podiljenju subvencijov (vidi i str. 2. i 3.), ki se pak predaje Saveznomu kancelarstvu. Savjet se trenutno sastoji od 24 savjetnic i savjetnikov, ki su nominirani od društav odnosno od političkih strankov. Med njimi je i Matthias Wagner, zastupnik HKD-a, HAK-a i TMŠJ-a. Wagner se je u zadnji ljeti istaknuo kot kritično glasilo Savjeta. Tako je i zadnji četvrtak glasao protiv prijedloga Savjeta. U intervjuu s HRVATSKIMI NOVINAMI razlaže svoj stav. S Matthiasom Wagnerom je razgovarala Tereza Grandić.

Stvarno povišenje subvencijov za društva znaša 30-40 posto

Evo, spunjeno je — mogli bi se veseliti i trijumfirati. Na jednu stranu je hrvatski Savjet za narodnu grupu jednoglasno odlučio, da su HRVATSKE NOVINE ta tiskani medij gradišćanskih Hrvatov ki triba dostati znatnu potporu iz saveznoga lonca za medije. Ov lonac je napunjen s kih 700.000 € za svih šest narodnih grup, od kih Hrvati i Slovenci imaju pojedan svitovni tajednik, ki će dostati pojačanu državnu financijsku potporu. O tom loncu se još nisu pominali u pojedini narodnosni savjeti, ali je skradnja dob — i za HRVATSKE NOVINE i za slovenske NOVICE, jer financijski pušu iz zadnje škulje. U pogledu na HN je ova odluka došla u zadnjem hipcu i je vezana uz ufanje, da će Kancelarstvo vrijeda otvoriti vrata za prvu tranšu iz ovoga lonca.

Hrvatski Savjet za narodnu grupu zaključio predlog za subvencije za 2021.

U virtualnoj sjednici u četvrtak,10. decembra Savjet zahrvatsku narodnu grupu znazočnost već od tretine savjetnikovje zaključio predlogo podiljenju subvencijovza 2021. ljeto. Još pred timje ov savjetodavni gremij je d -noglasno odobrio predlog,da su HRVATSKE NOVINE tamedij gradišćanskih Hrvatov,ki će dostati podupiranje iznovo stvorenoga lonca za m e -dije. Ali zato je Hrvatskoštamparsko društvo ispalo izlonca za podupiranje društvai organizacijov. Druga veći n -ska odluka se je ticala pred -loga Savjeta na Savezno ka n -celarstvo, koliko subvencijedodiliti komu društvu.

Tagovi: