Generalna sjednica HAK-a

Datum: 
čet, 12/17/2020 - 19:00

Četvrtak, 17. decembra Hrvatski akdademski klub srdačno poziva na svoju virtualnu generalnu sjednicu.

 

Odborna sjednica će se zbog koronapandemija održati ovo ljeto potpuno online. Link virtualnoj sjednici kot i link za odbiranje odbora ćedu se sudionikom dostaviti e-mailom.

 

Hakovci prosu za najave pod adresom: info@hakovci.org

Početak: 19.00 ura

Izašao prvi nosač zvuka Klape Dičaki

Klapa Dičaki osnovana je koncem 2015. ljeta od škol. dir. Andreasa Benčića. 12- do 18-ljetni dičaki iz Čembe su ončas počeli jačit na klapski način, ada u glavnom četveroglasno. Nastupi su bili ograni čeni na maše po crikveni svetki. Sredinom 2018. ljeta pridružili su se i stariji „dičaki“ iz Čembe, Čajte, Narde i Četara ovoj grupi, a u jeseni još daljnji. Aranžirano je za Klapu Dičaki 35 duhovnih i 15 starih narodnih jačak gradišćanskih Hrvatov kot i 25 pjesam dalmatinskih klapov i kompozitorov. Nastupala je Klapa Dičaki u tom vrimenu 31 put sve do 29.

Sada kad je već pinez u saveznom „koritu“ će se kazati naš karakter!

Nismo bili euforični — ali veselili smo se ipak, kad je nova tirkizno-zelena Savezna vlada ovu jesen zaključila, da će državnu pineznu potporu za svih šest narodnih grup skoro poduplati na sada 7,9 milijuni eurov godišnje. Moglo se je dogoditi u minuli ljeti i desetljeći da su ovi državni pinezi — kaplje vode na vrući kamen —kvarili i karaktere primateljev ovih pinez, pred svim i onih ki su uvijek imali ćut da su došli prekratko, da su dostali premalo ili uopće ništ iz toga tako slabo napunjenoga „korita“.