Primarne oznake

Datum:

19/12/2020 - 18:00

U subotu, 12. decembra, će se u farskoj crikvi u Koljnofi svetačno nažgati četvrta svića na adventskom vijencu. Čitat ćedu se božični teksti i pokazati različne adventske snimke.

Ov tajedan ćedu oblikovati dica seoske škole i čuvarnice ovu svetačnost.

 

 Početak: 17.30 ura