Ko­n­cert »Legenda Jadrana« — tribute to Oliver Dragojević

Datum: 
sub, 10/03/2020 - 19:00

VINCJET (3. oktobar) — Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov poziva na ko­n­cert »Legenda Jadrana« — tribute to Oliver Dragojević;

nastupaju: 

Dub­ravko Laco, Raimund Filip­o­vić, Palo Ma­lý, Filip Ty­ran, Mar­ko Blažeta i Katarina i Zrinka Kin­da;

subotu, 3. X. (19.00) u dv­orani u Vincjetu.

Žigmanov zadovoljan Vučićevom pripravnošću da posjeti mjesto stradanja Hrvatov

Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini (Dshv) Tomislav Žigmanov pozitivno je u utorak, 15. sep­tembra ocijenio pripravnost Aleksandra Vučića da posje­ti mjesto stradanja Hrvatov u Srbiji i oda im počast.

SUBOTICA — „Vjerujemo predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću glede ono­ga ča je rekao. I čekamo da se to dogodi negdje u Srijemu. Radi nevinih žrtav, pomirenja i budućnosti hrvatskosrpskih odnosev“, naveo je Žigmanov u izjavi medijam na hrvatskom u Vojvodini.

Tagovi: 

Milanović se je susreo s predstavniki Udruge hrvatskih poduzetnikov u Beču

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u četvrtak, 17. sep­tembra se je u Beču, po su­djelovanji na Austrian World Summitu i bilateralnih susr­e­tov sa slovačkom predsjedni­com Zuzanom Čaputovom i austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom, sastao s predstavniki Udruge hrvatskih poduzetni­kov iz Beča ke pelja predsje­d­nik Niko Ilić i potpredsjednik Milan Lulić.

Tagovi: 

Bez autov i kilometrov mnogim ne ide — ali je zato još i kaštigati bezobrazno i nije fer!

Petar Tyran

Uz pogibelj, da sljedeći retki imaju neki larmo­jantan prizvuk tužibabe morem kao obrazloženje ili još i ispričanje samo navodi­ti, da je potribno kao uvod u ovo vidjenje zakonov na ce­s­ti, propisov i prepovidi, op­o­menov i kaštigov:
Vozim kih 50-55.000 kilo­me­t­rov u ljetu (ča Hrvatsko štamparsko društvo nije sta­lo ni groša u ranijoj prošlosti a kašnje pak niti centa). Pravoda nijedan nije na­re­dio ni­ti bi mogao narediti, bez da bi mi zato ponudio znatnu pineznu i vrimensku odštetu. Dakle vozim po svojoj odlu­ki jer sam mislio u prošlosti a mislim i danas da HRVATSKE NOVINE tribaju biti nazo­čne onde kade se nešto doga­dja, kade sve se pr­i­petu važ­ne stvari. Uza to je manjin­skopolitički važno, da se opa­ža ča se dogadja po naši seli i gradi. Sve to triba zabilje­žiti i o tom pisati i tim na jed­nu stranu izraziti poštivanje i priznanje onim, ki ča djela­ju i produciraju — a na drugu stranu da čim već ljudi o sv­e­mu tomu, putem čitanja u H­rvatski novina o tomu i doznaju, o tom razmišljaju, to znamda i kritiziraju ili se tomu veselu, da informira do­brohotne i dalekovidne, kim leži hrvatstvo na srcu i zado­voljava da čim bolje budu informirani. U tomu nima regionalnih granic. Cilj mi je bio uvijek da preobladamo uske regionalne i dijalek­ta­l­ne granice, ali i zemaljske i dr­žavne, da HRVATSKE NOVINE budu ta črljena nīt, ta ko­p­ča, lūk (Bogen), ki povezuje sve naše štitelje i štitelji­ce, cijelu gradišćanskohrvat­sku zajednicu i da nas povezuje i s drugimi hrvatskimi za­jedni­cami a ne na zadnje i s ve­ćin­skimi, domicilnimi na­rodi tih zemalj i držav u ki jur sto­ljeća dugo živu gradiš­ćan­ski Hrvati.

Koncert s geslom »Jesenski glas života«

Datum: 
sub, 09/26/2020 - 18:00

ŠUŠEVO (26. septembar) — Koncert s geslom »Jesenski glas života«;

 

nastupaju:

Nikiša Radovanović (vokal), Tamás Altorjay (vokal), Kinga Horváth-Altorjay (vokal), Noémi Maczeka (klavir),

na programu su:

Mozart, Čajkov­skij, Verdi, Zajc, Massenet, Morricone, Huszka, Erkle, Glasnović, Tijardović, Kálman;

 

subotu, 26. IX. (18.00) u kaštelu u Šuševu;

Kurzovo „ne“ prijemu izbiglicam s grčkoga otoka Lezbosa: „Ne moremo sve primiti!“

„Ne moremo sve primiti, st­a­lan rastući prijem izbiglic ne može biti ispravan put“ je rekao austrijski kancelar S­e­bastian Kurz u subotu, 12. septembra u video poruki na facebooku i dao pojašnjenje za svoje jasno i glasno „ne“  prijemu Austrije izbiglic iz izbigličkoga kampa Moria na grčkom otoku Lezbosu potom kad ga je nedavno pr­o­gutao požar, oganj.

Tagovi: