Primarne oznake

Datum:

26/09/2020 - 18:00

ŠUŠEVO (26. septembar) — Koncert s geslom »Jesenski glas života«;

 

nastupaju:

Nikiša Radovanović (vokal), Tamás Altorjay (vokal), Kinga Horváth-Altorjay (vokal), Noémi Maczeka (klavir),

na programu su:

Mozart, Čajkov­skij, Verdi, Zajc, Massenet, Morricone, Huszka, Erkle, Glasnović, Tijardović, Kálman;

 

subotu, 26. IX. (18.00) u kaštelu u Šuševu;

ulaz dobrovoljni dari.