Primarne oznake

Datum:

03/10/2020 - 19:00

VINCJET (3. oktobar) — Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov poziva na ko­n­cert »Legenda Jadrana« — tribute to Oliver Dragojević;

nastupaju: 

Dub­ravko Laco, Raimund Filip­o­vić, Palo Ma­lý, Filip Ty­ran, Mar­ko Blažeta i Katarina i Zrinka Kin­da;

subotu, 3. X. (19.00) u dv­orani u Vincjetu.