Marijana Petir: Ukidanje ZORZ-a i zašćita Hrvatov u Vojvodini moraju biti prioritet!

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir sudjelovala je na otvorenju znanstvenoga skū­pa o položaju Hrvatov u Sr­biji od razdoblja do Domovinskoga boja do danas ki su u organizaciji Zajednice pro­tiranih Hrvatov iz Srijema, Bačke i Banata održali 6. maja u Hrvatskoj matici ise­ljenika (HMI) u Zagrebu.

Veličanstven »Tribute to Oliver« u Kugi — on bi se ponosio s njimi

Petar Tyran

Ov večer u Kulturnoj za­drugi u Velikom Bo­ri­š­tofu je bio jedan od tih rijetkih dogadjajev, ki u kona­čnici ispade puno uspješnije nego se je moglo očekivati. »Oliver Dragojević Tribute« (iskazati počast Oliveru Dr­a­gojeviću) je bio vrlo hrabar pothvat znajuć da je zapravo nemogu­će postignuti kopiju toga velikana hrvatske estrade, toga hrvatskoga a ujedno i medjunarodnoga barda, ja­čkara, pjevača — ki je vladao brojnimi muzičkimi stili i ki je jur davno postao poseban brend, prava legenda jur du­go pred njegovom smrću ne samo u domaćoj Dalmaciji, nego širom, Hrvatske, ali i u susjedni zemlja i država i ki je osvojio i najpoznatije kon­certne dvorane u New Yorku i Parizu — a da ne govorimo o Beču. A u ov red najpo­z­­na­tijih „hramov muzike“ more­mo mirno i puni ponosa, gi­z­dosti ubrajati i za naše prilike predivnu dvoranu u Kugi u Velikom Borištofu. Ovde je Oliver Dragojević mnoga lje­ta svaki maj (do zadnjega u 2017. ljetu) nastupio oduševio, svoju, kako je (i ovde na­glasio) najbolju publiku na svitu. Ovde je bio takorekuć med svojimi gradišćanskimi Hrvati, ki su ga ne samo ljubili, nego i obožavali, a malo koga je ki ne bi poznao i znao i riči barem nekoliko njegovih hitov. A njeg­o­vi koncerti u Kugi u „Oliverovom misecu maju“ su postali neka vrsta shodišća ovomu radosne i tu­žne suze to­če­ćemu „svecu“ hrvatske zabavne muzike.

Protulićna fešta u Frakanavi

Datum: 
sub, 05/18/2019 - 19:30

FRAKANAVA (18. i 19. maj) — Protulićna fešta subotu, 18. V. (19.30) koncert sa Zborom i ta­m­buricom Frakanava;

gosti: Hatsko kolo (Novo Selo);

nedilja, 19. V. (10.30) sv. maša s moguć­nosti na objed, pukanje tombole (13.00) u Miloradić-dvorani.

»Doživite Petronell-Carnuntum« s gradišćanskim Hr­vatom

Datum: 
sub, 05/11/2019 - 10:00

PETRLIN/PETRONELL (11. maj) — U okvori »Doživljaja Petronell-Carnuntum« - dio programa je posvećen gradišćanskim Hr­vatom;

na pozornici u dvorcu nastupaju dica Hatskoga kola pod peljanjem Viktora Golumbe i uz pratnju tamburašev, s hrvat­ski­mi igrami i tanci, Hrvatski centar iz Beča oblikuje info-štand a Petar Tyran i Gabriela Novak-Karall ćedu povidati o Hrvati ovoga kra­ja, o hrvatski narodni običaji i ta­n­ci;