Primarne oznake

Datum:

18/05/2019 - 19:30

FRAKANAVA (18. i 19. maj) — Protulićna fešta subotu, 18. V. (19.30) koncert sa Zborom i ta­m­buricom Frakanava;

gosti: Hatsko kolo (Novo Selo);

nedilja, 19. V. (10.30) sv. maša s moguć­nosti na objed, pukanje tombole (13.00) u Miloradić-dvorani.