Primarne oznake

Datum:

20/05/2019 - 19:00

BEČ (20. maj) — Koncert Or­kestra mandolinov i gitarov muzičkoga udruženja Sloga iz Zagreba; muzičari sviraju originalna djela kao i obrade V. Lisinskoga, I. Tijadordovića, L. Sorkočevića, V. Sunka i drugih;

20. V. (19.00) u Svet. dvorani Uredske kuće 3 (Karl-Bor­romäus-Platz 3).