Primarne oznake

Datum:

11/05/2019 - 10:00

PETRLIN/PETRONELL (11. maj) — U okvori »Doživljaja Petronell-Carnuntum« - dio programa je posvećen gradišćanskim Hr­vatom;

na pozornici u dvorcu nastupaju dica Hatskoga kola pod peljanjem Viktora Golumbe i uz pratnju tamburašev, s hrvat­ski­mi igrami i tanci, Hrvatski centar iz Beča oblikuje info-štand a Petar Tyran i Gabriela Novak-Karall ćedu povidati o Hrvati ovoga kra­ja, o hrvatski narodni običaji i ta­n­ci;

nastupa Tamburica Trajštof (16.30) a Birgit Denk moderira cijeli program;

subotu, 11. V. u dvorcu i okolo dvorca (10-21.30).