Primarne oznake

Datum:

07/03/2019 - 20:30

BEČ (7. marc) — Hip-hop kon­cert slavonsko­ga pjevača Kandžija u organi­za­ciji Hak-a;

u četvrtak, 7. III. (20.30), Hrvatski centar.