17. Hrvatski bal u Čunovu u Slovačkoj

U Čunovu u Slovačkoj u su­botu, 26. jan. su s jur tradi­cionalnim Hrvatskim balom svečevali mesopust. Ov hrvat­ski bal u selu, ko je isto kako i Hrvatski Jandrof i Devin­sko Novo Selo jur dio pro­ši­renoga glavnoga grada Slovačke, Požuna (Bratislave), su u medjuvrimenu priredili po 17. put. Mladji i stariji gosti svako ljeto rado dojdu simo u dom kulture na hrvatsku zabavu u organizaciji mladih Čunovcev.

Tagovi: 

43. Hrvatski bal u Koljnofu u Madjarskoj

Koljno­fsko hrvatsko društvo na čelu s Ingritkom Klemen­čić je bilo organizator i 43. Hrvatskoga bala — prlje koč duga ljeta u Šopronu a sada jur nekoliko ljet dugo u Koljnofu, u restoranu Tercia. Ov bal u subotu, 12. januara otvorilo je Folklorno društvo Koljnof s koreografijom „B­i­zovac“. Predsjednik Koljnof­skoga hrvatskoga društva i na­čelnik sela Franjo Grubić je pozdravio goste. Nazočnim se je obratio i Mladen Andr­lić, veleposlanik RH u Ma­djarskoj. Za zabavu je svira­la grupa Pinka Band iz Pet­rovoga Sela. Na bogatoj tom­boli su oni, ki su kupili srićke, mogli dobiti jednotajedni bo­ravak u Panzionu Croatia u Starigradu i vik­end u Hotelu Riviéra u Dra­m­lju. I ovo lje­to je Krešo Matašin iz Vukovine darovao pršut a naj­bli­že je njegovu težinu šacao i pogodio Franjo Pajrić st.

Tagovi: 

Ako kanimo dost jasno i glasno uspit ćemo i kod tiskanih medijov

Petar Tyran

Očito se je u manjinskom a posebno i u hrvatskom novinstvu pripravljaju temeljite i dalekosežne pro­mje­ne. Čim već sami u tom sudjelujemo, ali pred svim i odlučimo, tim bliže ćemo doj­ti tomu, ča zaista kanimo — u prvom redu i tomu ča nam je potribno. S pogledom na novi Zakon o mediji, uklj­u­či­vši naravno i manjinske na­rodnosne medije, a tim i tiskanice mora ovisiti najprvo o nami sami kako i ča će biti u budućnosti. Pri tom ćedu svi u dojdući tajedni i miseci mo­rati čim točnije pojasniti, ka­­ko predvidjaju nastaviti i je­zično i sadržajno i po op­se­gu i koliko snage kanimo i mo­ra­mo uložiti u naše novi­n­stvo.

Markus Vuketić novi veleposlanik u RH

Markus Vuketić iz Pandrofa će nastati novi veleposlanik Austrije u Republiki Hrvatskoj. To je srijedu, 23. ja­nuara zaključio Savjet ministrov. M. Vuketić, ki je jur bio veleposlanik Republike Austrije u Ukrajini i u Slovačkoj, će naslijediti Andre­asa Wiedenhoffa, ki od 2015. ljeta posluje kao austrijski veleposlanik u Hrvatskoj.

BEČ/ZAGREB — Austrijski diplomat, pravnik dr. Markus Vuketić (58) je rodom iz sjeve­rogradišćanskoga Pandrofa. Relativno na početku svoje di­plomatske karijere je poslovao na austrijskom Veleposlanstvu u Beogradu, tada još u Sfr Jugoslaviji. To je pak bilo i za vrime boja (1990.-1993.) kada je bio savjetnik za štampu i kulturu na Veleposlanstvu a pak i šest misec dugo chargé d’affair, zamjenik veleposlanika, koga je Austrijsko minis­tar­stvo vanjskih poslov iz Beograda bilo povu­klo iz protesta. Za­to da je u to teško vrime ostao u Beogradu na službi, kašnje je visoko odlikovan od Republike Austrije, a je primio i nagradu »Samuela Zocha« u Požunu.

Tagovi: 

Europska komisija protiv austrijskoga zakona kim se diskriminiraju i Hrvati!

Austrija inzistira na indeksa­ciji dičjega doplatka u skladu s troški života države u koj dite zaista živi. Europska ko­misija pokrenula je prošli ta­jedan postupak protiv Austri­je zbog indeksacije dičjega doplatka, ča izravno poga­dja i hrvatsku dicu s rodite­lji zaposlenimi u Austriji. 

Završila jubilarna 25. Zimska škola hrvatskoga folklora 2018. u Koprivnici

Stručni program Škole hrvat­skoga folklora (Šhf) osmislio je i postavio 1964. ljeta uvaženi hrvatski znanstvenik iz područja etnologije i etno­koreologije dr. sc. Ivan Ivan­čan, tako da su ljetos slavili i 55 ljet postojanja Šhf. No­vo 2019. ljeto započeli su slavljenički — na Zimskoj Šhf u Koprivnici su slavili 25 ljet organizacije ovoga programa pod okriljem Hrvat­ske matice iseljenika. Desetodnevni intenzivni program Zimske škole hrvatskoga fol­klora u organizaciji Hmi-ja pokazao je na svečanom završnom koncertu fantasti­čno etno-koreografsko djelo u­glednih predavačev i visoko motiviranih polaznikov.

Tagovi: 

U dvi ljeti tehničarka rastriskivanja

Organizacija „Omladina na poslu“ je proširila svoju po­nudu za izobrazbu stručnih djelačic za tehničarke ras­tri­skivanje (Zerspanungste­ch­nikerinnen). Europska uni­ja i Zemlja Gradišće financiraju ov projekt, a Servis djelatne burse (Ams) podupira sve one, ke sudjeluju u ovom projektu. Srijedu, 16. janu­a­ra je i zemaljski savjetnik za socijalne posle pohodio mjesto obrazovanja u južnogradišćanskom Verešvaru (Rotenturm), kade se u momen­tu četire mlade žene izobra­žuju u ovom novom zanatu. Cilj je da grupa naraste ča do 12 žen.