Primarne oznake

Datum:

26/01/2019 - 19:00

KISEG (subotu, 26. januara) — Hrvatski bal s Tamburaškim sastavom Šetnja (19.00) u Vite­škoj dvorani Tvrdjave Jurišić.