Primarne oznake

Datum:

27/01/2019 - 15:00

VELIKI BORIŠTOF — nedilja, 27. 1. (15.00) predavanje: dr. Nikola Benčić »Ži­vot, djelo i poslovanje Mate Meršića Miloradića 1850. - 1928.«;

muzi­čki okvir Mišoviti crikveni zbor Dolnja Pulja