S hrvatskim jezičnim znanjem samo četirih razredov osnovne škole smo u slipoj ulici!

Petar TyranSkoro bi mogli reći vje­ko­vječni naš problem, je školstvo, školstvo pred svim na hrvatskom jeziku o­d­nosno da podučavanje već nije na hrvat­skom u hrvatski odnosno dvojezični seli Gra­dišća a kamo li u Beču. S u­kinućem konfesionalnih, da­kle od Katoličanske crikve peljanih škol u ljeti po priklj­u­čenju današe pokrajine Gradišće novoj Republiki Austr­i­ji se je rapidno počelo sma­njivati podučavanje hrvatsko­ga jezika a pred svim i na hrvatskom. Drugi svitski boj je pak onemugućio upeljanje novoga školskoga zakona, ki je bio predvidjao podučavanje na hrvatskom u škola s do 70% hrvatskoga stanovničtva a u potribnoj mjeri na nim­škom.

»Hrvatski dan« i folklorno otpod­ne u Bijelom Selu

Datum: 
ned, 10/14/2018 - 14:30

BIJELO SELO (14. oktobar) — Tamburica Bijelo Selo poziva na  »Hrvatski dan« i folklorno otpod­ne;

sudjeluju:

Tamburica Bijelo Selo, Benjamini (Novo Selo), Kud Tavankut (Vojvodina), Hkpd Matija Gubec (Tavankut; Vojvodina), tamburaši Poljanci (Vulka­prodrštof, Čunovski Bećari;

nedi­lju, 14. X. (14.30), krčma Kuster.

Na bilu naroda i vrimena. K 80. rodjendanu akademika dr. Nikole Benčića

K 80. rodjendanu se zvećega pišu retrospektive o jubilarovom djelovanju. I kod našega slavljenika bi prez većega iskanja našli priličan broj zaslug, djel i odlikovanj. O si­m­poziju u čast Nikole Benčića prilikom njegovoga 75. rodjen­dana pisale su Hrvatske novine opširno. Jur njegov dota­dašnji opus dao bi slavljeniku pravo, da se postavi na najviši pijedestal u red s najzasluženijimi velikani našega maloga naroda. Bibliografija njegovih djel u »Zborniku o Nikoli Benčiću« spominje do 2016. ljeta 616 jedinic, a nje sastavljač Petar Tyran sām priznaje, da nije potpuna. No Nikola nije ni na mig razmišljao o tom, spla­zniti na neko visoko podnožje ili sjesti u komotni naslonjač, uzdisajući tamjan kadionic i uživajući različne hvalospjeve.

Sajam pred knjižnicom u Filežu

Datum: 
sub, 11/03/2018 - 17:00

FILEŽ (3. novembar) — Op­ćinska knjižnica Filež poziva na fileški sajam pred knjižnicom, a sv­­oje proizvode predstavljaju: Eva Palatin, Katarina Kuzmić, Anna-Maria Leuschen;

subotu, 3. XI. (17.00), Glavna ulica 117,

u okviru »Austrija čita« (18.00) na hrvatskom i nimškom čita Ana Šoretić iz svoje knjige »Putovanje kroz Europu i literaturu – Reisen in Wort und Raum«, a Andrea Ke­rstinger »Gemischter Satz«; muzički okvir.

Prezen­tacija programa 14. Festivala hrvatske muzike u Beču

Datum: 
pon, 10/15/2018 - 19:00

BEČ (15. oktobar) — Prezen­tacija programa 14. Festivala hrvatske muzike u Beču uz izložbu: O. Wagner i hrvatska arhitektura

O Festivalu govoru:

Dražen Siriščević (dir. Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, Zagreb), dr. Iva Hraste Sočo (Ministarstvo kul­ture RH);

pandiljak, 15. X. (19.00) u Hrvat­skom vele­poslanstvu, Rennweg 3.