Askö Klimpuh je dobio hrvatski darbi protiv SC-a Trajštof 3 : 0

Trajštof - Klimpuh 1 : 3 (0:1)

Zadnji hrvatski darbi med Traj­štofom i Klimpuhom jur leži ljeta najzad i tako su gledatelji smili o­čekivati zanimljiv duel. Klimpuh je imao u ovoj utakmici optimalan štart, kad je Jan Kusolić jur u 3. min. bio uspješan za 0:1. Prem br­zoga peljanje je bilo potom za opa­ziti nesigurnost kod Klimpušcev.

Tagovi: 

Ukrajinska se luči od ruske Crikve

Ukrajinski tisak pozdravio je u petak, 12. oktobra „ozbi­ljan udarac“ nanesen uticaju Moskve u zemlji po odluki Carigradske patrijaršije da prizna autokefalnost* U­kr­a­jinske Pravoslavne Crikve do­kle ruski mediji u tom vi­du le­galizaciju crikvenoga raskola.

CARIGRAD/KIJEV/MOSKVA — Ta od­luka kom se prekida s 332 ljet ruskoga vjer­skoga tutorstva (skrbiteljstva, staralačtva) u Ukrajini, „imat će povijesni značaj kako za na­šu zemlju tako i za Moskvu“, piše oduševljeno ukrajinski dnevnik Den.

„Bez porijekla nima budućnosti — kriza u koj se nalazimo je kriza identiteta!“

Petar TyranNovo društvo ko je se p­o­javilo uz veliku medijsku pratnju će sigurno i bez sumlje protresti emocionalni svit u domaćoj gradišćansko­hrvatskoj sceni — i s ovkraj i s onkraj granice, svejedno s ke strane se gleda. Zapravo javno još nije došlo do nika­kove reakcije sa strane tradicionalnih starijih i mladjih društav gradišćanskih Hrvatov, niti u Austriji, niti u Ma­djarskoj ni u Slovačkoj.

Komšić najavio ukidanje nastave na hrvatskom jeziku u BiH

Komšić je rekao takaj i ka­ko mu je plan djelati na postupnom približavanju svih u obrazovni institucija u nast­o­janju da se ukloni postojeća segregacija školarov u sridnji i osnovni škola po nacionalnoj pripadnosti. Ča bi zna­čilo da bi se iz škol izbacila nastava na hrvatskom jeziku. „Provede li se to u djelo bio bi to i formalni politički povratak u Jugoslaviju ka je u prvi ljeti doslovno pokušala ukinuti hrvatski jezik no Ko­mšić čini se bi mogao biti još i gorji.

Tagovi: 

Koncert s literaričnom moderacijom u Dvorcu Esterházy

Datum: 
ned, 10/21/2018 - 19:30

ŽELJEZNO (21. oktobar) —  Veleposlanstvo RH i Hrvatsko-austrijsko društvo Dubrovnik po­zivaju na koncert s literaričnom moderacijom, ča neka oživi sta­re veze med Hrvatskom i Austrijom u razdob­lju predklasike i kla­sike i neka je scenski oživi.

Na Hammerklaviru svira Ivana Jala­ča, violinistica Dora Kamber i M­arojica Bjelić kao turistički vo­dič;

nedilju, 21. X. (19.30) u Em­pire-sali Dvorca Esterházy.