Zač ne smimo zanemariti puder?

Opet je u trendu dobri stari puder za tijelo. To nije ni čudo, ar on mnogo zna, zbog čega ga već ne smimo zanema­riti! Dugo vrime smo bili na njega zabili, iako je puder za tijelo pravo čudo. On njeguje kožu, da je potom čisto me­ka. Pred nekolikimi ljeti je puder bio nek za bebice. Zbog njegovoga dezinfekcijskoga i smirujućega dje­lovanja su ga danas počeli cijeniti i odrašćeni, a to ne samo kad imaju kakove rane ili oguljenu kožu.

Tagovi: 

Mate Meršić Miloradić i Nikola Benčić nam otkrivaju našu povijest i prošlost!

Petar Tyran

Nikola Benčić nam je sa svojom opširnom, is­crp­nom knjigom, monogr­a­fijom o Mati Meršiću Miloradiću dao u ruke nevjeroja­tan dragulj. Ne samo da je ak­ademik Benčić konačno u tiskanom obliku objavio sv­o­ju znatno proširenu i nadopu­njenu disertaciju o Miloradi­ću na Bečkoj Slavistiki iz 1963. ljeta, on je ovoga „naj­većega pjesnika nekadašnjih zapadnougarskih i današ­njih gradišćanski Hrvatov konačno postavio tamo kade mu je mjesto — polag vidjenja ku­lturne i književne povijes­ti „našega maloga roja i bro­ja“ (© Miloradić) — i o če­mu bi naš (na)rod tribao znati.

Buru prekida austrijski kancelar Kurz: „Austrija priznala Kosovo — i to je to!“

U Austriji ne stišava bura, vihor zbog izjave vicekance­lara da je Kosovo dio Srbije. Polemiku prekida Kurz: Au­strija priznala Kosovo i to se neće prominiti. Austrijski kancelar Sebastian Kurz je, pred prošlotajednom sjednicom vlade, rekao da je Austrija prijatelj i da podržava Zapadni Balkan i da se tru­di da dā doprinos normali­za­ciji odnosa Beograda i Pri­š­tine. Na pitanje je li je Stra­cheovo opredeljenje da podr­ži jednu stranu oslabilo po­sredničku poziciju Austrije, umjesto Kurza odgovorio je sām Strache, ki je negirao tu tvrdnju i naglasio da ima raz­umivanje za obadvi strane, ali je istovrimeno konstatirao da se, kada govori o realnom stanju, uvijek suočava s op­t­užbami da je jednostran.

Tagovi: 

Plenković o politiki prema manjinam: Pripravni smo za rješavanje konkretnih problemov

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je 13. feb­ruara u Bruxellesu da je politika njegove vlade i gajenje osobno prema nacionalnim manjinam vrlo konstruktivna i da je pripravna za rješava­nje konkretnih problemov.

BRUXELLES/ZAGREB — Plenković je u utorak, 13. feb­ruara doputovao u Bruxelles, kade se je u srijedu sastao s čelniki europskih institucijov. Posjet je započeo susretom s predsjednikom Europske na­rodne stranke (Evp) Josephom Daulom po kom je dao izjavu hrvatskim novinarom.

Premijer Plenković je naglasio da su blizu rješenju u sporu sa Slovenijom

Hrvatski premijer A. Plenko­vić je dao intervju peljaju­će­mu austrijskomu dnevniku Kurier: „Mi smo mnogo bli­ži pronalasku rješenja graničnoga pitanja sa Slovenijom nego ča se to čini“.

BRUXELLES/BEČ — Hrvatski premijer Andrej Plenko­vić je u razgovoru za austrijski dnevnik Kurier od 15. februara istaknuo kako je Hrvatska otvorena za želje svih držav zapadnoga Balkana ke željući u Europsku uniju, a da je pronalazak rje­šen­ja graničnoga pro­blema sa Slovenijom bliže ne­go se čini.