Primarne oznake

Datum:

21/02/2018 - 09:00

„Povijesni ku­linarijum“ u auli Theresianuma

Datum: 
sri, 21/02/2018 - 09:00

ŽELJEZNO (21. februar) — Hkdc i Više škole Theresianum pozivaju na presicu „Povijesni ku­linarijum“;

srijedu, 21. II. (09.00) u auli Theresianuma, Kalvarienbergplatz 8