Protiv otvaranja tržišća Hrvatom u Austriji

Čelnik austrijskoga zavoda za zapošljavanje protiv otvaranja tržišća Hrvatom „u pr­vom ljetu bi došlo 10.000“. U Austriji je 2017. djelalo oko 28.000 hrvatskih držav­ljanov, a ta broj svako ljeto raste za dvi do tri tisuć.

BEČ — Čelnik Javnogas zavoda za zapošljavanje (Ams) u Austriji, Johannes Kopf, izrazio je javno protivljenje otvaranju tržišća za hrvatske dr­žavljane. Kopf je u članku na svojem blogu izrazio brigu da će visoka stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj dopeljati (pre) velik broj novih djelačev u Au­striju.

Tagovi: 

Zvonko Milas se kani posebno zalagati za prava Hrvatov u Vojvodini, Srbiji

Zvonko Milas u Beogradu: „Hrvatska manjina u Srbiji triba biti zastupljena na svi razina vlasti kao i srpska ma­njina u Hrvatskoj. Ovo je bi­la sedma sjednica Medjuvla­dinoga mišovitoga odbora za manjine Srbije i Hrvatske.

BEOGRAD — Zvonko Mi­las, državni tajnik Središnjega državnoga ureda za Hrvate iz­van Republike Hrvatske nazo­čio je kao peljač hrvatskoga iz­aslanstva i supredsjedatelj sedme sjednice Medjuvladino­ga mišovitoga odbora za ma­nji­ne Srbije i Hrvatske na sasta­n­ku u Palači Srbije u Beogradu.

Hrvatsko doseljeničtvo nova pozitiv­na je snaga za hrvatsku narodnu grupu

Petar Tyran

Austrija do 1. julija o. lj. mora odlučiti hoće li za još dvoja ljeta produžiti ograničenja za djelo hrvat­skih državljanov. Austrijska ministrica djela Beate Harti­n­ger-Klein (Fpö) je protiv pot­punoga otvaranja tržišća dje­la hrvatskim državljanom ovo ljeto. „Razmišljamo o tom da u potpunosti iskoristimo prijelazno razdoblje od sedam ljet za Hrvatsku“, izjavila je B. Hartinger-Klein. „Moramo uzeti u obzir 400.000 nezaposlenih u Austriji. O tom ćemo izvijestiti Europ­sku komisiju do 30. junija i navesti naše argumente za to“, dodala je ministrica.

Medicinsko predava­nje „Kako djelo pomaže zdravlju?“

Datum: 
ned, 03/04/2018 - 15:00

FILEŽ (4. marc) — Literarno i kulturno društvo i općina Filež pozivaju na medicinsko predava­nje „Kako djelo pomaže zdravlju?“; predava nacionalno i internacionalno aktivni i priznati stručni v­ra­čitelj prof. dr. Rudi Karazman, specijalist za medicinu na poslu; nedilja. 4. III. (15:00), u općin­skom domu.

Svetačnost u čast prisičkih katanov I. i II. Svitskoga boja i na žrtve 1956. ljeta

Datum: 
ned, 02/25/2018 - 11:45

PRISIKA (25. februar) — Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Madjarskoj, fara i zbor crikve sv. Egida na Prisiki, Mjesna i Hrvatska narodnosna samo­uprava Prisike, Zbor Zviranjak  tr Ognjogasno društvo pozivaju na svetačnost u čast prisičkih katanov I. i II. Svitskoga boja i na  žrtve 1956. ljeta;

nedilju, 25. II. (po sv. maši) u 11.45 pri obnov­ljenom prisičkom bojnom spomeniku;