Medicinsko predava­nje „Kako djelo pomaže zdravlju?“

Datum: 
ned, 03/04/2018 - 15:00

FILEŽ (4. marc) — Literarno i kulturno društvo i općina Filež pozivaju na medicinsko predava­nje „Kako djelo pomaže zdravlju?“; predava nacionalno i internacionalno aktivni i priznati stručni v­ra­čitelj prof. dr. Rudi Karazman, specijalist za medicinu na poslu; nedilja. 4. III. (15:00), u općin­skom domu.

Svetačnost u čast prisičkih katanov I. i II. Svitskoga boja i na žrtve 1956. ljeta

Datum: 
ned, 02/25/2018 - 11:45

PRISIKA (25. februar) — Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Madjarskoj, fara i zbor crikve sv. Egida na Prisiki, Mjesna i Hrvatska narodnosna samo­uprava Prisike, Zbor Zviranjak  tr Ognjogasno društvo pozivaju na svetačnost u čast prisičkih katanov I. i II. Svitskoga boja i na  žrtve 1956. ljeta;

nedilju, 25. II. (po sv. maši) u 11.45 pri obnov­ljenom prisičkom bojnom spomeniku;

Srbiji se udvaraju Rusija, arapske zemlje i Kina, a tribala bi čim prije u Europsku uniju

Petar Tyran

Ne samo na svitskoj političkoj pozornici se zaoštrava situacija, nego i na europskoj a još točnije na sridnjoeuropskoj: Trump i Kim Jong-un se „kreću“ na rubu atomskoga sukoba, Europska unija je usred teške opstojne krize a Višegradske države Poljska, Češka, Slova­čka i Madjarska se suprotsta­vljaju centralnoj Europskoj uniji u mnogi pitanji, a pred svim i u tom da nikako ne že­lju primiti izbiglice ili mig­ra­n­te iz zemalj Tretoga svita i iz zaraćenih držav. Dodatno je EU nesrićna s Bugarskom i Rumunjskom, ke kao članice EU nikako ne moru napredo­vati, a pred vrati stoji i Srbija, ka bi — kako se čini — ta­kaj kanila u EU. Srbija je jur jednoč slomila sridnju Europu i poslala Monarhiju „k vragu“. Ako pak jako pojednostavljeno repliciramo uz­rok Prvoga svitskoga boja i strašnih posljedic toga, od toga se Europa još dandanas nije oporavila, nije izliječila. Po Drugom svitskom boju se je Europa raspala na dva velike bloke, a raspad Sovjet­sko­ga saveza je omogućio da se zemlje i države s nje zapada opet približu Zapadnomu bl­oku Europe a tim i Sjedi­njenim Američkim Državam.

Predstavljanje knjige u 4 sveski »Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradiš­ća, Slovačke i Ugarske«

Datum: 
ned, 02/18/2018 - 14:30

ČAJTA (18. februar) — Znan­stveni institut Gradišćanskih Hrvatov poziva na predstavljanje knjige u 4 sveski »Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradiš­ća, Slovačke i Ugarske«;

referent dr. Nikola Benčić;

muzika: Ludwig Parapatić: Matias Vajković (te­nor) i Zlatka Gieler (klavir);

nedi­lja, 18. II. (14.30) domu kulture.