11. Hrvatski bal na Hati

Datum: 
sub, 01/13/2018 - 20:30

NOVO SELO (13. januar) — 11. Hrvatski bal na Hati u or­ga­niza­ciji Hatskoga kola;

 

subotu, 13. I. (20.30) u seoskoj dvorani;

otvara Tamburaški orkestar Konjic, za za­bavu svira Pinkica;

 

ulaznina 10 €, dar za dame, atrakcija u polnoć;

Grani­čarski bal u Filežu

Datum: 
sub, 01/13/2018 - 20:00

FILEŽ (13. januar) — Grani­čarski bal;

 

subotu, 13. januara (20.00) u krčmi Di­voš-Karall;

otvaranje ćedu oblikovati sami Graničari, a potom zabavljaju Anelidi;

 

tradicionalni bal je prva točka jubilarnoga ljeta »60 ljet Graničari«.