Ste znali? - Nač misliti pri jilu na svetke?

Jisti moramo i na svetke, ia­ko se jur unajper bojimo da bi si mogli nabrati dodatne ki­le. Iako u pogledu na hranu svenek doznajemo novosti, neke fiksne ideje o hrani ima­mo. Na priliku ove tri:

Sadja moremo jisti, koliko ka­nimo: Sadje je zdravo zdravo, ali da ga sada moremo konzumirati, koliko kanimo, ne štima, ar sadje sadržava cu­kor, ki nam more naležati. Neka nam dva do tri kusići sadja dnevno bude dost.

Tagovi: 

Ča ću mojoj ženi darovati za Božić?

Vrime darivanja je pred vrati, a fali vam dar za vašu ženu! Skradnja je dob, da se otpravite na put u prodavaonice. Morebit niste sigurni, s čim bi mogli razveseliti va­šu ženu, svejedno je li vam je šohalj­ka/­dra­ga, partneri­ca ili hižna družica. Ako ne znate, čemu bi se veseli­la, se morate baviti s va­šom ženom, da bi vam konačno došao napamet idealan dar za vašu bolju polovicu. Ako odredjen uvjet nije ispunjen, a to je, da ju dobro poznate, nećete riješiti pro­blem dara. Pitanje „ča ću mojoj ženi darovati za Bo­žić“ ide u dibinu, a nije sa­mo“ ću zbogom ča-to ku­piti, da i to obavim“. To je naime pokazatelj, da su vam se ohladile ćuti za vašu ženu.

Tagovi: 

Kazališno dru­št­vo Dugava poziva na igrokaz »Božićna povidajka«

Datum: 
sub, 12/23/2017 - 18:30

PINKOVAC — Kazališno dru­št­vo Dugava poziva na igrokaz »Božićna povidajka«, ki bazira na poznatoj božićnoj povidajki »A Christmas Carol« engl. pisca Charlesa Dickensa (prijevod Julijan Himelbauer);

igrokaz predstavljaju dica od 8 do 14 ljet (u­kupno 20);

sub,. 23. XII. (18.30) uri u dvorani za priredbe.