Primarne oznake

Datum:

16/09/2017 - 17:00

»4. Festival dunajske kulture«

Datum: 
sub, 16/09/2017 - 17:00

HRVATSKI JANDROF (16. i 17. septembar) — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na »4. Festival dunajske kulture«

subotu, 16. IX. (17.00): folklorni zbor Ruthenia (SK); Lajta néptánc­egyesület (Ugarski Stari Gad), žen­ski zbor Devčata (SK), Kud Br­bir, Vinodolski (HR), Kud Koškani (HR), hrvatska zabava sa Željkom Krušlinom i Latino (19.00);

nedi­lju 17. IX. (17.00) »Festival zborov«: Ljuljanka, Konjic, Mošonsko-Starogradski zbor, TS Panonija, Čunovski bećari i Muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrof, zabava (10.00) s Meteor;

dom kulture.