Primarne oznake

Datum:

16/09/2017 - 19:00

Hrvatsko shodišće u lov­retansku baziliku

Datum: 
sub, 16/09/2017 - 19:00

LOVRETA (16. i 17. septembar) — Hrvatsko shodišće u lov­retansku baziliku;

subotu, 16. IX. (19.00) sv. maša s kanonikom To­mom Krojerom, potom ophod sa svićami;

nedilju, 17. IX. (8.00) jutarnja maša s rektorom bazilike p. Štefanom Vukićem, svetačna maša (10.00) s desetn. Željkom Odobašićem;

pobožnost (14.00) s vikarom Davidom Grandićem.