Zelenjaki pozivaju na »Žabljak«

Datum: 
sub, 09/02/2017 - 12:00

GERIŠTOF (2. i 3. septembar) — Zelenjaki pozivaju na »Žabljak« s open air u parku;

subotu, 2. IX. (od 12.00) folklorni Woodstock uz kulinarij, šari sajam, muziku i zabavu;

nastupaju: Zelenjaki, Bre­zovci, Tamburica Koljnof, Tambu­rica Stalnost, Stinjačko kolo, Tam­burica Vlahija, Hatsko kolo, Jam-Trio, Tamburica Cogrštof, Židanske zvjezdice, Tamburica Vorištan, Crikveni zbor Mjenovo, Dičja gru­pa Grbarčieta, FA Črip Devinsko Novo Selo, Tamburica Klimpuh, Mladi Hajdenjaki, Pepis Bagage, Daj šta daš & Ivica Orlić;

Ste znali? - Jasmin je božji dar

Jasmin cvijet na perzijskom jeziku znači dar od Boga. Ete­rično ulje jasmina se jur dvi tisuć ljet dugo hasnuje u aromaterapiji, ar povoljno djeluje na živce, strah i stres, srce, krvni pritisak, dišne organe i imunitet. U istoku se misli, da je afrodizijakum. Jasmin se dodaje kod 83% ženskih i 33% muških parfemov. Zna­n­­stveniki su usta­no­­vili da du­ha jasmina ravno tako djeluje umirujuće kotno neki konvencionalni medikamenti za smirenje.

Tagovi: 

Kako da pratež, ku nosimo, zna komunicirati?

Oblačenje je kot komunikacija. Danas se u društvu dr­ugačije ponašamo nego pr­lje­koč. Ljudi se otvorenije pominaju za teme, ke su do nedavno bile tabu. Slobodnije izražavaju svoje misli i slobodnije se obla­ču. Sve to gluši kot napredak društva, ali ipak ne smimo zabiti u cijelom liberalnom dostignuću granicu do­b­roga ukusa.

Tagovi: