Primarne oznake

Datum:

15/09/2017 - 15:00

BEČ (15. i 16. septe­m­bar) — Ulična fešta & Hrvatski kiritof pred Hrvatskim centrom i unutra;

petak, 15. IX. (od 15.00); nastupaju: Josip Č., Hkud Naši običaji, Basbaritenori, Daj šta daš… (i drugi) kao i

subo­tu, 16. IX. (od 10.00): nastupaju: Klapa Ravnica, Fajkusz banda, Dubrovački kavaljeri… (i drugi);

na programu (obadva dane): igre i djelaonice za dicu, „mali“ stolno­nogometni turnir, etno-frizure, sajam knjig & Cdj-kov, klub seni­orov, info-štand, hrvatska vina & kulinarski specijaliteti…;

Beč 4., Schwindgasse 14 (ova dvo­dne­vna fešta je ujedno i Hrvatski kiritof, ki završava sa sv. mašom u Cen­tru u nedilju, 17. IX. (18.00).